Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 8. 2017 19:43

VIDEO: Šestá bilanční schůzka premiéra Sobotky: Česká republika je důvěryhodným partneremBohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem během dnešního dne už podruhé tady na Ministerstvu zahraničí, protože ráno jsem tady byl, abych oslovil naše velvyslance, kteří se schází tento týden na pravidelné poradě v Praze, a byla šance samozřejmě mluvit o prioritách naší zahraniční politiky. Druhá příležitost byla teď, kdy jsme se sešli s panem ministrem Zaorálkem, se kterým jsme 4 roky spolupracovali na vládní zahraniční politice, abychom bilancovali, co se v České republice povedlo a já jsem velmi rád, že ty hlavní cíle, které jsme si stanovili v programovém prohlášení vlády, se nám skutečně podařilo naplnit a zahraniční politiku České republiky primárně určuje česká vláda proto, aby ta zahraniční politika byla jasná, srozumitelná, čitelná pro naše partnery, tak to vyžaduje dobrou spolupráci mezi předsedou vlády a mezi ministrem zahraničí. Já jsem rád, že jsme s panem ministrem Zaorálkem čtyři roky takovou dobrou, otevřenou spolupráci měli. A že vlastně nedocházelo k nedorozuměním nebo jakýmkoliv konfliktům ve vládě. Pokud šlo o tak klíčová rozhodnutí, která se týkala zahraniční politiky státu, jsem také rád, že jsme společně prosadili formát koordinace postupu všech klíčových ústavních činitelů, protože to je věc, která tady v minulosti nebyla. Zavedli jsme pravidelné schůzky za účasti ministra obrany, předsedů obou komor, prezidenta republiky a řadu společných stanovisek se nám dařilo koordinovat na této úrovni. Pokud jde o českou zahraniční politiku, tak je zřejmé, že ona má dvě klíčové kotvy. Tou první kotvou je naše členství v Evropské unii a tou druhou kotvou je naše členství v Severoatlantické alianci a členství v těchto dvou klíčových organizacích garantuje stabilitu, prosperitu České republiky.  Jedním z našich klíčových cílů, který jsme měli jako vláda, bylo být aktivním členem a v obou těchto institucích nebýt černým pasažérem, nebýt jenom tím, kdo se veze, ale být někým, kdo aktivně přispívá k tomu, jakou politiku tyto organizace prosazují a jakým způsobem se do budoucna budou vyvíjet. Už dnes ráno jsem o tom mluvil na poradě s velvyslanci. Pro nás je důležitá situace tady, kde žijeme, ve střední Evropě, a proto kromě našeho aktivního členství v Evropské unii, Severoatlantické alianci jsme se také soustředili na dobré vztahy, spolehlivé, korektní vztahy s našimi sousedy tady ve střední Evropě, ať už to byl intenzivní dialog s Německem a mezivládní konzultace, které jsme měli pravidelně s Polskem, se Slovenskem. Slavkovský formát, spolupráce s Rakouskem, se Slovenskem a přirozeně V4. V4 jako klíčový formát regionální spolupráce je důležitá platforma, kterou jsme používali pro prosazování našich názorů na úrovni celé Evropské unie. I tady chci poděkovat Ministerstvu zahraničí, protože sehrávalo velmi důležitou koordinační roli, pokud šlo o regionální spolupráci. Výrazně se podílelo na dohodě o strategickém partnerství s Německem a také na tom, že se nám podařilo udržet i strategický dialog s Francií a vlastně znovu přitáhnout pozornost Francie ve střední Evropě. V těch uplynulých letech druhé téma, které bych rád speciálně zmínil, kromě té středoevropské situace, je ekonomická diplomacie, protože jako předseda vlády jsem organizoval podnikatelské mise do zemí, kde bylo potřeba podpořit české obchodní zájmy. Já jsem rád, že se nám podařilo posílit naši obchodní spolupráci v jihovýchodní Asii; týká se to Jižní Koreje, týká se to Číny, týká se to Japonska. A soustředili jsme se také na zlepšování vztahů se Spojenými státy nebo třeba také s Íránem nebo s Indií a tady všude si myslím, že se česká ekonomická diplomacie prosazovala mnohem výrazněji, než tomu bylo  v minulých letech. A jsem také rád, že Česká republika je velmi dobře hodnocena, pokud jde o otázku naší humanitární pomoci a rozvojové pomoci. Rovněž jsem rád, že jsme jasně dokázali při naší pomoci například v uprchlických táborech v Turecku, Jordánsku nebo Libanonu a při naší pomoci v zemích severní a střední Afriky, že jsme země, která je solidární, a že jsme připraveni pomáhat tam, kde je to skutečně efektivní, například při řešení migrační krize nebo i třeba při boji proti terorismu. Chtěl bych speciálně ocenit fakt, že se panu ministrovi podařilo prosadit dva důležité koncepční dokumenty.

Už na začátku našeho volebního období vláda schválila koncepci zahraniční politiky České republiky. Vláda také schválila koncepci české politiky v Evropské unii.

Těchto dvou dokumentů jsme se celé volební období drželi. Pokud jde o změnu zákonů a vždycky o tom všichni ministři zahraničí pouze mluvili, panu ministrovi Zaorálkovi se to podařilo dotáhnout do konce. Máme zákon o zahraniční službě, který vlastně doplňuje zákon o státní službě a upravuje zahraniční službu a podmínky práce českých diplomatů v zahraničí. Jsem rád, že konečně tady máme speciální moderní legislativní úpravu, která jak pevně věřím, pomůže naší diplomacii, aby dobře v příštích letech reprezentovala zájmy z České republiky.

Poslední poznámka: je zřejmé, že Česko musí být  aktivní v diplomatické oblasti, pokud chceme prosazovat naše národní zájmy, ať už v Evropské unii nebo v NATO nebo třeba v OSN nebo v mezinárodních organizacích, kde jsme členy. A samozřejmě vláda bude v těchto věcech, v těch klíčových prioritách aktivní a po celou dobu svého mandátu jsme samozřejmě připraveni předat tuto aktivní pozici vládě, která vzejde z příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Chceme se určitě soustředit na probíhající debatu o budoucnosti Evropské unie, o budoucnosti evropských fondů, chceme zajistit, aby Česká republika nebyla odsunuta někam stranou na okraj té evropské debaty, a chceme být co nejblíže jádru Evropské unie, byť dnes ještě Česká republika neplatí společnou měnou.

Takže tolik, několik poznámek k oblasti zahraniční politiky, samozřejmě nemohl jsem mluvit úplně o všem, těch témat a věcí, které jsme řešili v průběhu času, bylo opravdu velké množství a já pevně věřím, že po těch čtyřech letech má Česká republika v zahraničí  lepší pověst, než tomu bývalo v minulosti. Je to dáno stabilitou vlády a pevně věřím, že jsme věrohodným, seriózním partnerem pro naše spojence a přátele, ať už jde o Evropskou unii nebo jde o Severoatlantickou alianci.

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí: Přeji vám dobrý den. Když se podíváte na Lisabonskou smlouvu, tak kdybyste se do toho více začetli, tak zjistíte, že opravdu Ministerstvo zahraničí nebo ministr zahraničí je schopen sehrát nějakou roli se státy Evropské unie vlastně pouze za předpokladu, že dokáže kooperovat, komunikovat s premiérem země. To je takové tajemství, které jsem dříve neříkal, ale teď je tady říkám, bez té koordinace a bez té  kooperace a bez podpory premiéra vlastně ministr zahraničí v členských státech Evropské unie by se stal takovým kůlem v plotě. Takže já vlastně musím také zdůraznit to, co tady zaznělo z úst premiéra že, že jsme kooperovali, jsme koordinovali, to dávalo vlastně smysl i šanci i práci, tedy mé práci na Ministerstvu zahraničí. Všechno to, co tady vlastně bylo zmíněno, když si vezmete, tak to byla vždycky spolupráce, strategický dialog mezi Německem a Českou republikou, což vlastně přišlo v pravý čas, protože role Německa roste a my jsme vlastně dokázali v tom období rozvinout strategický dialog, což je výjimečná věc tady v prostoru střední a východní Evropy mezi Německem a další zemí, tak to se podařilo, protože se to dělalo společně, to bych sám ministr zahraničí těžko mohl. To samé je například onen Slavkovský formát, ta spolupráce, chtěli jsme, vytvořili tady z České republiky mezi Rakouskem, Slovenskem a Českou republikou a viděli jsme před pár dny setkání francouzského prezidenta s představiteli těchto tří zemí. Na úrovni Slavkovského formátu vidíte jeden konkrétní plod toho, co se nám tady v Česku podařilo vytvořit jako nový formát spolupráce, takže a to opravdu všechno to, když si to představíte, koordinace ministra zahraničí s premiérem, to prostě nic by z toho nemohlo samozřejmě existovat. Ale já jsem rád, že vlastně všechny ty nápady jsme opravdu dělali společně. Já jenom připomenu, že když my jsme tady nastoupili, tak ty vztahy rakousko-české byly opravdu zmrzlé a zamrzlé a my jsme tomu dokázali dát nový podnět, protože se to nehodí být sousedy a nedokázat rozvíjet vztahy na odpovídající úrovni, proto jsem taky rád, že se to vlastně změnilo. To už možná někdy ani nepamatujete, kde to bylo a kde to je dneska, ale když mám možnost, tak to samozřejmě musím připomenout. A to je tohle, co mi připadá, že jsou docela hmatatelné, viditelné výsledky. A já si samozřejmě cením také toho, že nedávno vlastně to bylo OECD, které hodnotilo rozvojovou spolupráci České republiky a hodnotili velmi příznivě s tím, že hodnotilo účelnost, transparentnost a ten způsob, jak rozvíjíme rozvojovou spolupráci, což je v této době velmi důležitá věc, protože ve světě tato oblast prochází určitými změnami, a to že my jdeme dobrým směrem, je pro mě taky důležité, jsou tam určité značné prostředky, které tam dáváme, tak dobré, když to máme takto auditováno a také máme potvrzeno, že jdeme dobrým směrem, tak jsem spokojen s tím, že jsme vybrali nového šéfa agentury pana Fröhlicha. To jsem přesvědčen, že  to bude dobrá volba, a jedna věc, která si myslím, že se také změnila a byla zmíněna, tak to je podle mě ekonomická diplomacie. Tady si taky dovolím připomenout, že před těmi třemi a půl, čtyřmi lety, ta situace byla úplně jiná. My jsme vlastně v tom začínali znovu, já si považuju to, že v roce 2014 jsme uzavřeli dohodu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničí a položili jsme základy toho, že Česká republika bude i v té v té ekonomické oblasti užívat opravdu jednotnou síť zastoupení, vytvořili jsme to jednotné klientské centrum, mapu oborových příležitostí, řadu dalších věcí. A pak ještě něco, co bych zvážil, zvedl ten ekonomický fond, který jsme vytvořili, který zdaleka není na Ministerstvu zahraničí, jsou do toho další resorty zahrnuty a díky tomu sdílení teď je to dneska 53 miliard, za 53 000 000 za rok, a je to zároveň 300 projektů, které jsme schopni takto připravit i s ostatními resorty, to je také veliký krok kupředu, tam se ukázalo, jak ta kooperace, která překročí hradby jednoho ministerstva, najednou maximalizuje ty efekty, takže to si myslím, že je také nová kapitola. A je to něco, co tu rozhodně před těmi čtyřmi lety v této době neexistovalo. Myslím si, že za ta čtyři léta se asi ještě jedna věc změnila, že se velice změnila váha a význam konzulární služby. My bohužel žijeme ve světě, kde stále častěji jsme svědky toho, že lidé jsou unášeni nebo mizí za podivných okolností. Ten svět se stal daleko více jakoby rizikový, nebezpečný.  Já jsem rád, že ministerstvo dokázalo zasáhnout v některých případech, ať to byl pan Jašek v Súdánu a další. Dokázali jsme našim občanům pomoci. Já věřím, že to veřejnost zaregistrovala, že jsme se snažili, aby ministerstvo bylo v tomto skutečně službou, která když se vyskytne taková situace, český občan se octne v nebezpečí, tak jsme hotovi rychle pomoci. Já jsem si přál, aby tady v Česku to bylo cítěno, podobně jako když mi říkali kdysi přátelé, takový Američan, když se někde octne v nouzi, tak ví, že ho ten jeho stát, že ho v tom nenechá. A já jsem si říkal, tak to bych si přál, aby to bylo i v Česku, aby každý Čech věděl, že když se ve světě octne v nouzi, tak je za ním stát, který ho v tom nikdy nenechá. A zasahuje rychle, efektivně a nehledí na okolnosti, které mohou být někdy velmi komplikované, ale věřím, že se snad podařilo v zemi vytvořit ten dojem, že ministerstvo tady je servis a služba občanům, a když je s nějakým občanem venku zle, tak děláme, co můžeme, takže snad to bylo zaregistrováno, přál bych si to a snad se podařilo tu prestiž ministerstva v těch letech zvýšit a v některých případech českou zahraniční politiku posunout kupředu a doufám, že dobrým směrem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie