Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 9. 2017 18:00

Premiér Sobotka: Vláda pravidelně zvyšuje prostředky na vzdělávání, platy zaměstnanců ve školství každoročně rostly

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Stanislavem Štechem, 25. září 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Stanislavem Štechem, 25. září 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 25. září 2017 sešel s ministrem školství Stanislavem Štechem k bilanční schůzce. Společně probírali splněné priority vlády v oblasti školství, ale i úkoly, které se nepodařilo prosadit, a vizi pro příští vládu. Jde o třináctou bilanční schůzku premiéra Sobotky.„Jsem rád, že naše vláda splnila v oblasti školství to, k čemu se zavázala. Zajistili jsme pro resort školství rekordní množství finančních prostředků pro rok 2018, prosadili jsme změnu systému financování regionálního školství a opakovaně zvyšovali platy učitelů i nepedagogických pracovníků,“
uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odrážel v letech 2014–2017 priority vlády v oblasti vzdělávání a postupně se zvyšoval. Jen v roce 2017 se zvýšil oproti roku 2016 o 13,6 miliard korun na 148 miliard a v roce 2018 bude činit 168,2 miliard korun. To je historicky nejvyšší rozpočet resortu školství. Největší objem prostředků směřoval na předškolní vzdělávání, základní a střední školy. Od roku 2014 si regionální školství polepšilo o 16,9 mld. Kč, tedy o 19 %.

Vláda Bohuslava Sobotky rovněž prosadila změnu systému financování regionálního školství novelou školského zákona. Školy dostanou peníze podle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání a ne podle počtu žáků.

Vláda také opakovaně zvyšovala platy zaměstnanců ve školství, které rostly celkově o 14 %. Učitelům vzrostl plat průměrně o 3 350 Kč měsíčně od roku 2013.  „Kvalitního vzdělávání nelze dosáhnout bez lépe zaplacených učitelek a učitelů, proto dnes vláda rozhodla o dalším navýšení jejich platů. Od 1. listopadu dostanou o 15 % navíc. To je nejrychlejší nárůst platů ze všech zaměstnanců veřejného sektoru,“ doplnil předseda vlády.

K dalším splněným prioritám vlády patří přijetí novely vysokoškolského zákona, která umožnila změnu systému akreditací, a vznik Národního akreditačního úřadu. Vláda rovněž prosadila novelu zákona o podpoře sportu, která přináší transparentnější financování sportovních organizací, sportovců a sportovních zařízení.

Nepodařilo se naopak prosadit kariérní řád pro učitele. Ten měl zlepšit podmínky pro začínající učitele a provázat dosažení vyššího kariérního stupně se zlepšením odměňování nebo zavést specializační příplatek. Novela byla 12. 7. 2017 zamítnuta Poslaneckou sněmovnou.

Další vláda by se měla věnovat zvyšování platů pedagogických pracovníků tak, aby průměrný plat učitele dosáhl v roce 2020 na 130 % průměrné mzdy v České republice. Prioritou by měla zůstat podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků s využitím prvků kariérního řádu a diverzifikace vysokého školství a stabilizace rozpočtu vysokých škol. Ministerstvo by mělo připravit nový strategický materiál pro období od roku 2020 a efektivně čerpat evropské prostředky.

Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti školství:

  • Navyšování rozpočtu resortu – Celkové výdaje MŠMT každoročně rostly. Podíl kapitoly školství se zvýšil z 11,3 % v r. 2014 na téměř 12 % v r. 2017.
  • Zvyšování platů učitelů i nepedagogických pracovníků – Platy učitelů rostly celkově o 14 %, v průměru o 3 350 Kč od roku 2013. Vláda schválila 11. září 2017 zvýšení tarifních platů o 15 % od 1. listopadu 2017.
  • Rozšiřování kapacit mateřských a základních škol – Díky investičním programům vzniklo či vzniká 1751 nových míst v mateřských školách. Od školního roku 2013/14 se o 47 % snížil počet dětí nepřijatých do školek.
  • Novela vysokoškolského zákona – Vysoké školy mají nový nezávislý akreditační úřad a větší prostor pro sestavování studijních programů.
  • Strategie vzdělávací politiky ČR (do roku 2020) – Stanovuje cíle pro další rozvoj vzdělávání a školského systému v České republice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie