Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

8. 9. 2017 14:42

11.-13. září 2017: V příštím týdnu bude premiér Sobotka bilancovat s ministry Pelikánem, Ťokem a Ludvíkem

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 11. září 2017 setká s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, aby s ním bilancoval výsledky jeho resortu. Půjde už o desátou bilanční schůzku, kterou premiér Bohuslav Sobotka se členy své vlády podnikl. V dalších dnech příštího týdne se setká také s ministrem dopravy Danem Ťokem a ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem.

Na jednáních předseda vlády Bohuslav Sobotka vyhodnocuje se členy vlády splněné programové priority i doporučení, kterými úkoly by se měla zabývat budoucí vláda. Více informací k bilančním schůzkám předsedy vlády najdete na /cz/bilancni-schuzky-premiera-bohuslava-sobotky-158558/.

11. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem

16.15 – začátek jednání
17.15 – tisková konference
Místo: Probační a mediační služba, Hybernská 18, Praha 1

12. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem dopravy Danem Ťokem

8.00 – začátek jednání
9.00 – tisková konference
Místo: Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, Praha 4

13. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem

13.30 – začátek jednání
14.30 – tisková konference
Místo: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, Praha 2

Kontakty pro média na místě

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X