Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 7. 2017 13:39

Premiér Sobotka: V oblasti zemědělství se ministrovi a vládě povedlo posílit ochranu spotřebitelů, dobře čerpat EU fondy a podpořit rozvoj venkova

Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem zemědělství Jurečkou, 18. července 2017.
Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem zemědělství Jurečkou, 18. července 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes setkal s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Společně hodnotili práci resortu za uplynulé funkční období vlády, splněné závazky z programového prohlášení i úkoly, které již vládní koalice v oblasti zemědělství nestihne dokončit. Premiér dnešním jednáním s ministrem zemědělství odstartoval sérii bilančních schůzek. Během léta se chce sejít se všemi členy kabinetu a společně vyhodnotit plnění vládních úkolů za dobu funkčního období vlády.„Jsem rád, že se vládě podařilo v oblasti zemědělství splnit většinu závazků, které jsme občanům před čtyřmi lety dali. Za důležité považuji úspěšné vytvoření koncepčních dokumentů zaměřených na adaptaci na změny klimatu, které mají za cíl pomoci v boji se suchem. Povedlo se také prosadit zákony, které významně zvyšují ochranu spotřebitele. Za velmi efektivní považuji rovněž čerpání evropských fondů v rámci Programu rozvoje venkova a kladně hodnotím i podporu exportu českých zemědělských produktů,“
zhodnotil premiér činnost Ministerstva zemědělství za toto volební období.

Premiér Sobotka s ministrem Jurečkou probíral i úkoly, které současná koaliční vláda již nestihne dokončit a jejich prosazení bude otázkou priorit nové vlády. Mezi ně patří zejména pokračování v přípravě Fondu těžko pojistitelných rizik. Důležité je i pokračování příští vlády ve stabilizaci podmínek zemědělců tak, aby se dostali na srovnatelnou úroveň s jinými evropskými zemědělci.

„S ministrem Jurečkou jsme se věnovali také doporučením a prioritám, kterým by se resort zemědělství měl věnovat v dalších letech. Jako důležité úkoly pro novou vládu vidím zejména pokračování v dobře nastaveném čerpání peněz z EU fondů, v zavádění opatření v oblasti adaptace na klimatické změny a odstraňování následků sucha. Shodli jsme se i na tom, aby Ministerstvo zemědělství pokračovalo v úsilí o udržení života na venkově,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Kromě bilance vládních úkolů dnes projednával premiér Sobotka s ministrem Jurečkou také aktuální agendu resortu zemědělství, zejména boj proti nákaze afrického moru prasat, postup v řešení dvojí kvality potravin i problémy dopadů letošního sucha.

„Problému dvojí kvality potravin se moje vláda dlouhodobě a intenzivně věnuje. Opakovaně jsme jej na základě naší iniciativy řešili i na summitech V4. Je to reálný problém, se kterým se občané potýkají a který chceme na evropské úrovni vyřešit. Jsem rád, že ministr Jurečka v této věci aktivně postupuje. Už zítra chci o problému dvojí kvality potravin, postupu české vlády a možné koordinaci v rámci zemí V4 jednat se svými partnery ze zemí Visegrádské skupiny na summitu v Budapešti,“ řekl Bohuslav Sobotka.

Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v resortu zemědělství:

  • Adaptace na změnu klimatu - vytvoření koncepčního dokumentu na omezení následků sucha a nedostatku vody a 12 dotačních programů na omezení následků sucha.
  • Posílení ochrany spotřebitele – novela zákona o potravinách jasně definuje, kdy smí výrobce použít označení „Česká potravina“.
  • Podpora živočišné výroby - rozšíření tzv. zelené nafty i pro ty zemědělce, kteří se zabývají živočišnou výrobou, pomoc chovatelům dojnic a prasnic a nové dotační programy na lepší podmínky v chovech drůbeže.
  • Podpora zemědělců a zemědělských podniků – v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) v období do roku 2020 je aktuálně proplaceno více než 19 % celkové alokace. Dosud bylo poskytnuto 22 miliard a dalších 25 bude vyplaceno. Co do vyplacených prostředků je nejúspěšnějším programem v ČR.

Bilanční schůzky premiéra Sobotky se členy vlády budou probíhat i v dalších dnech. Předseda vlády je chce dokončit do konce září.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie