Aktuálně

22. 8. 2017 10:09

Třetí bilanční schůzka premiéra Sobotky: V oblasti místního rozvoje se vládě podařilo efektivně čerpat evropské fondy a prosadit řadu klíčových zákonů

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, 22. srpna 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, 22. srpna 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka bilancoval v úterý 22. srpna 2017 s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou činnost jejího resortu.

„Naší vládě se podařilo v oblasti místního rozvoje splnit většinu závazků, které jsme si dali. Podařilo se napravit neschopnost předchozích vlád účinně čerpat evropské dotace a výrazně zrychlit dočerpávání evropských strukturálních a investičních fondů za období 2007–2013. Díky tomu Česká republika nakonec v programovém období 2007–2013 využila 96,4 % vyjednaných prostředků,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Vláda v oblasti místního rozvoje dokončila přípravu na čerpání fondů pro roky 20142020, schválila novou Dohodu o partnerství, připravila novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje. Podařilo se také prosadit nový zákon o veřejných zakázkách s cílem zajistit transparentnost a funkčnost zadávacích řízení.

„K dalším úspěšně splněným úkolům ministryně Šlechtové patří podpora cestovního ruchu a novela stavebního zákona, která zjednoduší možnost plánování, přípravy a realizace staveb a usnadní život firmám i drobným stavebníkům,“ doplnil předseda vlády Sobotka.

K rozpracovaným úkolům resortu patří změna zákona o veřejných dražbách, návrh zákona o realitním zprostředkování a změna zákona o podnikání a činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj mělo původně v gesci zákon o sociálním bydlení, který byl později převeden na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zákon se však ani jednomu z resortů prosadit nepodařilo, v Poslanecké sněmovně byl na konci volebního období již zablokován obstrukcemi opozice.

Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti místního rozvoje:

  • Prosazení zákona o zadávání veřejných zakázek, který reflektuje moderní trendy zadávání v EU a slaďuje požadavky na důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele.
  • Novela stavebního zákona zjednodušuje možnost plánování, přípravy a realizace staveb a usnadní život firmám i drobným stavebníkům.
  • Zákon o podpoře regionálního rozvoje – jeho cílem je zdokonalení a aktualizace procesu tvorby a aplikace strategických dokumentů určených pro efektivní zacílení veřejné podpory regionálního rozvoje v rámci ČR i EU.
  • Čerpání evropských fondů – v letech 2007–2013 bylo využito 96,4 % vyjednaných prostředků a v novém programovém období 2014–2020 bylo vyhlášeno už 533 výzev s alokací 543,3 miliardy korun (tj. 91 % alokace pro toto období).
  • Vláda schválila akční plán RE:START, strategii restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

V bilančních schůzkách bude předseda vlády Bohuslav Sobotka pokračovat ve středu, kdy se setká s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie