Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

20. 7. 2006 0:00

Dotační řízení - poskytování dotací na projekty protidrogové politiky na rok 2007

Vyhlášení dotačního výběrového řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2007. Formuláře a pokyny pro žadatele.

Dotační výběrové řízení
k poskytování dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyhlašuje dotační výběrové řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2007.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2007 prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) se podávají přímo na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a to prostřednictvím jejího sekretariátu, který je součástí Úřadu vlády České republiky. Čtěte, prosím, pozorně "Metodický pokyn pro předkladatele žádostí o poskytnutí státních dotací na programy protidrogové politiky u RVKPP pro rok 2007" . Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy protidrogové politiky v roce 2007", který má dvě části (textovou a tabulkovou), obě jsou ke stažení na této stránce.

Upozornění pro žadatele o dotaci:
Pokud je zveřejněn dokument ve formátu Word nebo Excel, jedná se o formulář k vyplnění v elektronické podobě. Formuláře jsou zveřejněny také ve formátu PDF - znění je shodné, jako u formulářů k vyplnění. Program Adobe Acrobat Reader, potřebný pro čtení dokumentů ve formátu PDF, je možno si zdarma stáhnout na stránkách české společnosti Amos Software, nebo přímo ze stránek výrobce - firmy Adobe.
Pro korektní tisk si tabulkovou část (Excel) nejprve uložte do svého počítače (ve Windows: pravé tlačítko myši - uložit cíl jako); listy jsou formátovány na šířku. V PDF lze tisknout přímo z internetového prohlížeče, pokud si dokument zobrazíte a zvolíte ikonu tiskárny programu Acrobat (nikoliv ikonu tiskárny v liště prohlížeče či menu Soubor - tisk).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty