Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

5. 10. 2006 9:00

Dotační řízení - poskytování dotací na projekty protidrogové politiky na rok 2007 - náhradní termín pro doručení žádostí

Upozornění pro žadatele na vyhlášení náhradního termínu do 20. října 2006 pro doručení přepracovaných žádostí o poskytnutí dotací na projekty protidrogové politiky na rok 2007, které nesplnily podmínku: 1 certifikovaná služba = 1 projekt = 1 žádost o dotaci ze státního rozpočtu.

Upozornění pro předkladatele žádostí o poskytnutí státních dotací na projekty protidrogové politiky na rok 2007:

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyhlašuje náhradní termín pro doručení přepracovaných žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů protidrogové politiky v roce 2007, a to nejpozději do 20. října 2006 na adresu:

Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana.

Uvedený náhradní termín se týká těch předkladatelů žádostí o poskytnutí dotací, kteří vyhotovili žádosti nerespektující jednu ze základních podmínek pro předkladatele, a to v rozporu s ustanoveními části IV „Metodického pokynu pro předkladatele žádostí o poskytnutí státních dotací na rok 2007“, která mj. stanoví, že: žádost o dotaci na podporu certifikované služby (s certifikátem uděleným RVKPP) je podána samostatně za každý typ služby zvlášť dle principu „jedna služba = jeden projekt“.

Současně sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky organizuje konzultační setkání pro manažery a vedoucí projektů podaných v rozporu s platnou metodikou na rok 2007 dne 11. října 2006 v 10.00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X