Aktuality

14. 5. 2014 8:04

Strategie romské integrace do roku 2020 - pracovní verze z jara 2014

Vážení,

dovolujeme si tímto zveřejnit pracovní verzi Strategie romské integrace do roku 2020 k připomínkám.

Účelem strategie je vytvořit rámec pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní a sociální, nastartují a urychlí pozitivní změny, které povedou k postupnému odstranění neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi situací značné části Romů a většinové populace, zajistí účinnou ochranu Romů před diskriminací, bezpečné soužití a povzbudí rozvoj romské kultury, jazyka a participaci Romů. Integrální součástí strategie je její propojení na politiky prováděné nebo koordinované na úrovni EU a současně na mezinárodní iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy, v návaznosti na iniciativu Dekáda romské inkluze a na doporučení kontrolních mechanismů OSN.


Vaše podněty prosím zaznamenejte do přiložené tabulky (vždy s odkazem na stranu připomínkovaného textu a příslušný odstavec) a zašlete s odůvodněním na emailovou adresu: martinek.martin@vlada.cz. Podněty prosím zasílejte do 28. května 2014.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X