Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

1. 7. 2010 15:06

Mobilita pro všechny - II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2011

Národní rozvojový program mobility pro všechny - podpora komplexních záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny

vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2011

s termínem předložení záměrů do 15. října 2010.

(Rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Podrobnosti o programu viz Program mobility.

Upozorňujeme předkladatele, že je nezbytné záměry bezbariérových tras před podáním na sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Kontakty na zástupce jednotlivých resortů naleznete v Podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X