Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů

23. 10. 2014 14:16

Inventura aktivit v oblasti zapojení mužů do agendy rovných příležitostí žen a mužů v ČR, Evropě a ve světě

Inventura aktivit v oblasti zapojení mužů do agendy rovných příležitostí žen a mužů v ČR, Evropě a ve světě – databáze důležitých (relevantních) témat a problémů (dále jako "Inventura aktivit") je výstupem Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů, který shrnuje dosavadní aktivity v oblasti podpory zapojení mužů do prosazování genderové rovnosti.

Inventura aktivit obsahuje krátké shrnutí činnosti státní správy, akademické obce a nestátních neziskových organizací v této oblasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X