Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

1. 7. 2020 18:07

Nová strategie rovnosti žen a mužů: V červnu jsme diskutovali připomínky na osmi kulatých stolech

Uplynulý měsíc vrcholila hlavní část konzultační fáze k návrhu nové strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Proběhla formou kulatých stolů ke každé z osmi strategických oblastí. Sešli se na nich desítky zástupců a zástupkyň státní správy, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Cílem diskuse bylo vypořádání připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly od února 2020.

Diskutovaný návrh osmi strategických oblastí byl výsledkem předchozí roční práce osmi přípravných expertních skupin. V nich byla kromě státní správy zastoupena i akademická obec a občanský a neziskový sektor. Nedílnou součástí návrhu byla i snaha o přesun příkladů dobré praxe ze zahraničí a doporučení mezinárodních organizací, jakými je například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská síť Equinet sdružující národní orgány a centra rovného zacházení či Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Zatímco přípravná fáze těžila především z externí expertízy z akademického a občanského sektoru, konzultační fáze byla určena primárně jednotlivým rezortům. Zástupci a zástupkyně státní správy tak měli možnost s garantkami a garanty přípravných expertních skupin společně diskutovat o návrhu vypořádání stovek připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly v rámci konzultační fáze započaté v únoru 2020, a reflektovat návrh Strategie 2021+ z pohledu aktuálních možností státní správy.

Kulaté stoly probíhaly v prostorách Hrzánského paláce a Strakovy akademie v níže uvedených náhradních termínech (původní plán na březen-duben zpřetrhala pandemie COVID-19). Pro velký zájem ze strany nejen dotčených rezortů, ale i občanské společnosti bylo možné se kulatých stolů zúčastnit i online formou.

  • Bezpečí a život bez násilí      12. června (9:00 - 12:00)
  • Vzdělávání a věda     16. června (9:00 - 13:00)
  • Trh práce        17. června (9:00 - 12:00)
  • Vnější vztahy  17. června (13:00 - 16:00)
  • Veřejný život, rozhodování    19. června (9:00 – 12:00)
  • Společnost a média   24. června (9:00 – 12:00)
  • Dostatečné kapacity  25. června (14:00 – 17:00)
  • Zdraví 30. června (9:00 – 12:15)  

Cílem konzultační fáze bylo dosáhnout co nejvyšší míry konsenzu nad návrhem Strategie 2021+ ještě před jejím předložením do mezirezortního připomínkového řízení.

Odbor rovnosti žen a mužů nyní intenzivně pracuje na dokončení návrhu Strategie 2021+ a uzavření konzultační fáze. Upravený návrh Strategie 2021+ bude Radě vlády pro rovnost žen a mužů předložen na jednání, které proběhne v druhé polovině července. Po schválení z její strany bude následně předložen k poslední konzultaci v rámci standardního mezirezortního připomínkového řízení a rovněž Evropské komisi jako tvz. preverifikační podklad k plnění související základní podmínky pro programové období 2021-2027 a možnosti čerpání finančních prostředkůz ESI fondů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie