Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

26. 10. 2020 10:55

Úřad vlády zahajuje vzdělávání na školách o domácím a sexuálním násilí

V pondělí 26. října 2020 pořádala zmocněnkyně vlády pro lidská práva mezinárodní konferenci k prevenci domácího a sexuálního násilí u dětí mladistvých. Na konferenci byl představen projekt Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, který se na toto téma zaměřuje.

Prevenci domácího a sexuálního násilí se aktivně věnuji od svého nástupu do funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Orgány sociálně-právní ochrany dětí ročně evidují přes 2000 případů domácího násilí v rodinách s dětmi. Toto číslo představuje jen zlomek skutečného problému, neboť naprostá většina případů domácího násilí probíhá skrytě. Děti vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí si s sebou důsledky nesou celý život. Velmi aktuálním problémem je také sexuální násilí u mladistvých a násilí v kyberprostoru. Těmto tématům je důležité se věnovat i nyní, v době pandemie onemocnění covid-19,“ říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.

„V systému prevence těchto forem násilí hrají důležitou roli školy. Bohužel učitelé a učitelky často neví, jak se o domácím či sexuálním násilím s dětmi bavit a těmto tématům se vyhýbají. Jsem proto ráda, že náš projekt se zaměřuje právě na prevenci na školách,“ dodává Helena Válková.

Projekt spolufinancovaný z Norských fondů probíhá ve dvou základních liniích. V rámci první linie zahajuje Úřad vlády realizaci workshopů pro žáky a žákyně základních a středních škol k prevenci sexuálního násilí. Část workshopů se zaměřuje také na prevenci kybernásilí. Na workshopech spolupracuje Úřad vlády s organizací Konsent, která má s prevenci sexuálního násilí bohaté zkušenosti.

Druhou linii projektu představuje šíření animovaného filmu Zuřivec. Ten slouží k práci s dětmi, které vyrůstají v rodinách s výskytem domácího násilí. Jedná se o mezinárodně oceňovaný, původně norský, film, který citlivým způsobem ukazuje dětem, že domácí násilí není jejich chyba a že se nemají bát se svými zážitky svěřit. Film se využívá také při terapeutické práci s osobami, které se domácího násilí dopouštějí. Ukazuje jim, jakým způsobem jejich násilné chování vnímají jejich děti.

 „Sexuální násilí za svůj život zažije každá desátá žena a zhruba každý třicátý muž. To jsou tak alarmující čísla, že je potřeba prevenci v této oblasti věnovat zásadní úsilí. Polovina znásilnění se odehraje v partnerských vztazích, dalších 40 % spáchá někdo, koho oběť zná. Proto je potřeba dbát v rámci prevence na citlivost. Nestačí totiž jen dívkám říkat, kterým situacím se vyhnout. Naopak je nezbytné učit jak dívky, tak chlapce znát své hranice a umět si je vytyčit, stejně tak respektovat hranice druhého“, říká Johanna Nejedlová, zakladatelka a výkonná ředitelka organizace Konsent.

„Asi nejlíp dopad práce charakterizuje citát jedné účastnice workshopu: konečně s námi o tom někdo mluvil“, dodává Nejedlová.

Zájem o workshopy na školách je obrovský. Původně jsme s organizací Konsent plánovali pilotně během tří let uskutečnit přibližně sto workshopů k prevenci sexuálního násilí. Za dva měsíce od spuštění této části projektu již ale evidujeme zájem více než 150 základních a středních škol. Ukazuje se, že poptávka škol po tomto tématu je dlouhodobě nenaplněná. Uvažujeme proto o rozšíření nabídky a také o realizaci části workshopů on-line,“ říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie