Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

28. 8. 2023 20:23

Seminář pro žadatele o dotaci v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2024

Dne 28. srpna 2023 proběhl seminář pro žadatele o dotaci v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2024

Seminář byl zaměřen na průběh dotačního řízení a důležité novinky, dále především na pravidla pro podávání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2024 a na práci s webovou aplikací. Druhá část semináře byla specificky věnována kontrolám plnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejich průběhu a výsledkům a častým chybám, jichž se příjemci dotací dopouštějí.

Obě prezentace ze semináře zveřejňujeme v příloze tohoto článku.

Výzva k podání žádostí v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů je dostupná zde.

Informace o výzvě k podání žádosti a o dotačním programu podává Mgr. Karolína Vernerová na adrese vernerova.karolina@vlada.cz, telefonu +420 606 799 963 a Amálie Andršová, M.A., na adrese andrsova.amalie@vlada.cz, telefonu +420 720 033 721.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie