Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

5. 10. 2021 18:02

Pracovní skupina k porodnictví chce zamezit nevhodné propagaci náhrad mateřského mléka a lahví

V pondělí 4. října 2021 proběhlo jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Hlavním bodem jednání bylo představení opatření na ochranu kojení před komerčními vlivy. Marketing náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví je podle pracovní skupiny vysoce sofistikovaný a zasahuje do rozhodování rodičů o výživě malých dětí. Jedním z důsledků predátorského marketingu ze strany výrobců a distributorů těchto produktů je, že se v Česku dlouhodobě zvyšuje podíl dětí odcházejících z porodnice s dokrmem na úkor podílu dětí plně kojených. Skupina proto připravila detailní návod pro důslednou implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka WHO a UNICEF do českého právního řádu.

Na jednání hostovala zástupkyně vedení České Neonatologické společnosti ČSL JEP Milena Dokoupilová, která pracovní skupině představila výsledky vlastního šetření o kojení a dokrmech novorozenců ve všech českých porodnicích za rok 2020 včetně návrhů na zlepšení současného situace. Na jednání rovněž hostovala koordinátorka Průvodce porodnicemi Aperio Miloslava Kramná, jež doplnila data o kojení získaná z dotazníků pro rodičky. 

Ústředním bodem jednání byl návrh Podnětu Pracovní skupiny k porodnictví ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Podnět reaguje na nedostatečnou úpravu marketingu náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví v ČR a EU i na nepostačující vynucování již existující legislativy. Jedním z dopadů nedostatečné implementace kodexu v praxi je setrvalý pokles podílu plně kojených dětí po odchodu z porodnice (78,9 % v roce 2019 oproti 90 % v roce 2003 dle údajů Ústavu zdravotnických statistik a informací ČR).

V návaznosti na úkoly stanovené vládní Strategií pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030 proto pracovní skupina přijala vysoce komplexní soubor doporučení k důsledné implementaci kodexu a navazujících rezolucí v Česku. Jejich součástí jsou konkrétní požadavky na Ministerstvo průmyslu obchodu a Ministerstvo zdravotnictví. A to jak stran probíhající přípravy novely zákona o regulaci reklamy, tak metodického vedení krajských živnostenských úřadů k důslednému dozoru nad dodržováním relevantních částí kodexu či zpracování metodického pokynu pro poskytovatele zdravotních služeb k ukončení nevhodné propagace náhrad mateřského mléka, lahví a šidítek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie