Aktuality

16. 12. 2014 10:57

Metodika genderového auditu

Oddělení rovnosti žen a mužů započalo práci na přípravě metodiky genderového auditu v rámci nově vzniklé klíčové aktivity (KA05) projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004).

Cílem tvorby metodiky je vytvořit základní ucelenou koncepci jednoho z nástrojů strategie gender mainstreamingu – genderového auditu. Genderový audit patří do kategorie tzv. sociálních auditů, jeho cílem tedy není kontrola, jako je tomu například u finančního auditu, ale snaha pomoci auditované společnosti zlepšit její zaměstnanecké prostředí se zaměřením na genderovou rovnost. Připravovaná metodika především sjednotí význam genderového auditu, jasně určí jeho vymezení a doporučí postupy pro jeho realizátory a realizátorky.
Tvorba metodiky bude doprovázena aktivní diskusí s odborníky a odbornicemi na genderový audit z neziskového, akademického i ziskového sektoru a současně bude konzultována s organizacemi, které v současné době genderové audity poskytují za účelem co nejvhodnějšího sjednocení metodik. K procesu tvorby metodiky budou rovněž přizváni koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů jednotlivých resortů. Metodika bude po zpracování poskytnuta k využívání široké veřejnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie