Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

12. 10. 2020 15:54

Jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Členové a členky Výboru se na druhém letošním jednání (dne 8. 10. 2020) zabývali transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života pravidelně monitoruje vývoj v této oblasti, neboť. transpozice směrnice by měla být provedena do srpna roku 2022. Směrnice zavádí možnost delšího čerpání otcovské poporodní péče, dva měsíce rodičovské dovolené nepřenosné na druhého rodiče a také flexibilní organizaci práce včetně možnosti práce na dálku. O vývoji v dané oblasti informovala zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí. 


Výbor dále krátce diskutoval vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a návrh změny zákonao poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 


V souvislosti s pandemií covid-19 a souvisejícími preventivními opatřeními výbor diskutoval také aktuální změny v podmínkách čerpání dávky ošetřovného člena rodiny. 


V závěru programu přítomní a přítomné informovali o Fóru rodinné politiky, které se uskutečnilo ve dnech 3. a 4. 9. v Pardubicích. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie