Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

10. 10. 2006 10:38

Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci realizace Evropského roku rovných příležitostí 2007

Úřad vlády ČR
kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

vyhlašuje

výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické osoby v rámci realizace Evropského roku rovných příležitostí pro všechny 2007 - směrem ke spravedlivé společnosti v České republice (dále jen „ERRP 2007“).
Dotační řízení ÚV ČR je vyhlášeno v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 771/2006/ES ze dne 17. května 2006 o vyhlášení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – směrem ke spravedlivé společnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X