Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pro média

20. 7. 2020 17:32

Počet Čechů hrajících hazardní hry roste. Lidé loni prohráli 36,3 miliardy korun, posiluje hraní on-line

Praha, 20. 7. 2020 – Počet Čechů, kteří hrají hazardní hry, stále roste, a to především kvůli vyšší míře hraní číselných a okamžitých loterií. V posledních 12 měsících hrálo hazardní hry, především loterie, až 50 procent dospělých. Češi loni prohráli v hazardních hrách v ČR celkem 36,3 miliardy Kč, což je o pět miliard Kč více než v roce 2018. Uvádí to Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019, která dnes byla na zasedání vlády předložena pro informaci.

Stoupající trend hraní hazardních her jsme zaznamenali u obou pohlaví, a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15 až 34 let. K nárůstu přispělo pravděpodobně otevření on-line prostředí od roku 2017,“ uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, podle které v loňském roce narůstalo právě hraní přes internet.

Analýzy hraní jiných hazardních her než loterií ukazují několikanásobně vyšší podíl mezi muži než mezi ženami. „Řeč je tady především o technických hrách neboli automatech, kurzových sázkách i živých hrách v kasinech. K nejdynamičtějšímu nárůstu dochází u on-line hraní, týká se to nejen sportovních sázek, ale také třeba technických her,“ doplnil vedoucí Národního monitorovacího střediska Viktor Mravčík.

Studie mapující hraní mládeže ukazují, že hraní hazardních her v populaci šestnáctiletých zůstává dlouhodobě na stejné úrovni na zhruba deseti procentech z nich. „Dobrou zprávou je, že loni došlo poprvé k významnějšímu poklesu pravidelného hraní her typu automaty mezi šestnáctiletými. Jde pravděpodobně o dopad zákona, který snížil dostupnost technických her pro nezletilé,“ dodala Vedralová.

Pozitivním trendem podle národní protidrogové koordinátorky také je, že roste počet obcí, které regulují nabídku hazardních her obecně závaznou vyhláškou.

Problémové hráčství

Podle odhadů se loni v riziku rozvoje problémového/patologického hráčství nacházelo celkem     1,6 % populace ve věku 15 a více let (2,9 % mužů a 0,3 % žen): jde o obdobný počet jako v předchozím roce, mírně se ale zvýšil počet hráčů ve vysokém riziku. To odpovídá přibližně 145 tisícům osobám, z toho 129 tisícům mužům a 15 tisícům ženám. Z nich přibližně 74 tisíc spadá do kategorie vyššího rizika. Většina patologických hráčů loni uvedla, že hlavní hazardní hrou vedoucí k rozvoji tohoto stavu byly technické hry (57 %). Jejich podíl ale v posledních letech klesá, a zvyšuje se podíl hráčů on-line her, především kurzových sázek (24 %).

Problémové hraní bylo loni identifikováno v mírně vyšší míře u hráčů technických her (23,9 %), ale také u on-line hráčů (13,6 %). Mezi dospívajícími obecně mírně klesl výskyt problémového hráčství, zpráva nicméně upozornila na drobný nárůst u dívek a studentů středních škol bez maturity a učilišť.

Trh s hazardními hrami

Hráči v roce 2019 prohráli v hazardních hrách v ČR celkem 36,3 miliardy Kč (hrubé příjmy provozovatelů), což je o pět miliard Kč (15,8 %) více než v r. 2018, ale o 3,5 mld. Kč méně než v roce 2017. Nejvyšší podíl příjmů ze hry připadl stejně jako v minulých letech na technické hry v prostředí kamenných provozoven (land-based). Dlouhodobě narůstá podíl finančních prostředků prohraných on-line, loni to byla téměř třetina z celkové prohrané částky.

Celkový objem inkasa daně z příjmů získaných provozováním hazardních her v roce 2019 dosáhl 10,1 miliardy Kč (9,7 mld. Kč v r. 2018 a 12,1 mld. Kč v r. 2017).

K 1. lednu 2020 mělo povolení provozovat hazardní hry v ČR 55 společností (o 2 méně než v r. 2019). Z toho 42 mohlo provozovat technické hry v kamenných provozovnách, šest technické hry on-line, šest kurzové sázky land-based a osm kurzové sázky on-line. Celkem tři společnosti měly sídlo v zahraničí.

Od r. 2011, kdy bylo v ČR téměř 102 tisíc povolených technických her (tzv. automatů), jejich počet klesá. K 1. lednu 2020 bylo v ČR povoleno 36,9 tisíc technických her. Klesá rovněž počet heren a kasin (z téměř 8,5 tis. v roce 2011 na 1,2 tisíc v lednu 2020).

Zdravotní, sociální a ekonomické souvislosti

Výroční zpráva také poukazuje na vysoký výskyt psychických problémů u patologických hráčů hazardních her. Podle loňské studie Patologičtí hráči v léčbě 63 procent hráčů v posledních 30 dnech před léčbou trpělo úzkostně-depresivní poruchou, dalších 20 procent vykazovalo zvýšenou přítomnost úzkostně-depresivních příznaků. Myšlenky na sebevraždu mělo někdy v životě 49 procent hráčů a 22 respondentů uvedlo pokus o sebevraždu. Polovina z těch, kteří se o sebevraždu pokusili, uvedla, že se o ni pokusila opakovaně.

Užívání alkoholu a tabáku v posledních 12 měsících uvedlo 77 procent, respektive 69 procent respondentů. Z nelegálních drog citovali respondenti nejčastěji konopné látky a pervitin. „Výskyt užívání alkoholu je tak mezi osobami s hráčskou poruchou přibližně stejný jako v obecné populaci, výskyt kouření přibližně dvakrát a nelegálních drog několikanásobně vyšší než v obecné populaci. Nejčastěji užívanou látkou během hraní v posledních 12 měsících byl tabák – 69 procent hráčů jej užívalo často nebo téměř vždy během hraní,“ uvedl Mravčík.

Podle výsledků studie mezi léčenými hráči z r. 2019 tvořily průměrné měsíční výdaje na hraní v posledním roce před začátkem léčby 50 tisíc Kč. Zadluženo bylo loni 88 procent respondentů. Přes 90 procent hráčů v léčbě uvedlo zápornou finanční bilanci – průměrná bilance byla mínus 1,2 mil. Kč. Nejhorší bilanci uvedl v r. 2019 respondent, který za svou hráčskou kariéru prohrál 11 mil. Kč.

Kriminalita

Celní správa loni v rámci výkonu dozoru nad provozováním hazardních her provedla celkem 1347 kontrol a zjistila 862 porušení zákona. Bylo zajištěno 862 nelegálně provozovaných technických her. Celníci také zajistili finanční prostředky ve výši téměř 800 tisíc Kč, což je výrazně méně než v minulých letech (2,5 mil. Kč v r. 2018). Nelegální technické hry byly zajištěny ve 232 hernách (423 v r. 2018).  Nejvíce porušení zákona bylo zjištěno v Ústeckém kraji (117), následovala Praha (103). Nejvíce nelegálních heren bylo odhaleno v Moravskoslezském (36) a Jihočeském kraji (33), nejvíce nelegálně provozovaných technických her bylo zajištěno v Moravskoslezském (135) a v Plzeňském kraji (216). 

Na seznamu blokovaných internetových stránek s nabídkou hazardních her, který vede Ministerstvo financí, bylo v minulém roce 121 webových stránek nabízejících hazardní hry v ČR nelegálně. 

Kontakt pro média a další informace

Kontakt: Kristina Vurmová Labohá

Všechny výroční zprávy jsou zveřejněny na stránce drogy-info.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X