Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

17. 6. 2009 17:44

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR

Dotace nestátním neziskovým organizacím.

Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Zásady byly schváleny usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333. Plné znění Zásad je v příloze k usnesení č. 1333.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X