Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

28. 2. 2006 10:09

Registr žadatelů o dotace na protidrogovou politiku - CADROS

Registr žadatelů o poskytnutí prostředků státního rozpočtu (dotace) na protidrogovou politiku, spravovaný Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - všeobecná informace.

Registr žadatelů o poskytnutí prostředků státního rozpočtu (dotace) na protidrogovou politiku byl zřízen usnesením vlády ze dne 8. června 2005 č. 700 k Pravidlům pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku. Cílem Registru je zvýšení efektivnosti vynakládání finančních prostředků a kontroly poskytnutých dotací.

Registr eviduje údaje o žádostech o dotace z rozpočtových kapitol jednotlivých ústředních orgánů státní správy a z kapitoly Všeobecné pokladní správy na programy protidrogové politiky. Registr rovněž shromažďuje údaje o výši poskytnutých dotací a o jejich čerpání v předem stanovené struktuře (název poskytovatele dotace, název dotačního programu, název projektu, evidenční číslo projektu, název žadatele, místo realizace projektu, požadovaná částka, výše přidělené dotace, výše čerpání dotace, kontrola projektu a další.

Registr žadatelů o dotace na protidrogovou politiku spravuje Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jednotlivá ministerstva poskytující dotace na protidrogovou politiku - Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo spravedlnosti - jsou pověřena zadáváním dat.

Registr je provozován jako webová aplikace přístupná on-line; v rámci ověřovacího provozu je zatím přístupný pouze ústředním orgánům státní správy a žadatelům o dotace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X