Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

11. 7. 2007 11:20

Průběžná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2007

Zpráva k vyplnění pro příjemce dotací v r. 2007.

Formulář Průběžné zprávy o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2007 se skládá ze dvou částí:
- textová část,
- tabulková část.
Zveřejněny jsou definitivní verze formulářů k vyplnění. Formuláře najdete mezi přílohami ve zprávě "Dotační výběrové řízení - poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové politiky na rok 2008" v sekci Financování - Dotační řízení.

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky žádá příjemce dotací, aby nepoužívali formuláře z předchozích let.

Průběžnou zprávu předkládají jak příjemci dotací, kteří žádají o dotaci na rok 2008 (předkládá se spolu se žádostí o dotaci), tak příjemci, kteří by o dotaci na další rok nežádali. Termín pro odevzdání Průběžné zprávy je 20. září 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X