Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

24. 7. 2006 16:10

Infolist 6/2006 - Dotační výběrové řízení na projekty protidrogové politiky na rok 2007

Dotační programy a způsob předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního výběrového řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2007, vyhlášeného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Způsob předložení žádostí Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2007 prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se podávají přímo na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, na standardizovaném formuláři „Žádost o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na programy protidrogové politiky v roce 2007“ v počtu 4 ks (1 originál + 3 kopie), a to

buďto osobně (kurýrem) prostřednictvím podatelny Úřadu vlády České republiky v termínu do 20. září 2006 do 15.00 hod.
nebo poštou podáním k poštovní přepravě nejpozději dne 18. září 2006.

Adresa pro doručení žádostí je shodná pro oba způsoby přepravy:
Úřad vlády České republiky
sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Zároveň je nutno odeslat elektronickou verzi e-mailem na adresu: knytlova.libuse@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X