Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

10. 1. 2007 14:37

Dotační výbor projednal žádosti o dotaci na projekty protidrogové politiky v r. 2007

Informace o jednání Dotačního výboru ve dnech 8.-10.1.2007.

Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku (Dotační výbor) projednal žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky v roce 2007 na svém jednání konaném ve dnech 8.-10.1.2007. Doporučil Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), aby podpořila celkem 174 projektů v celkové výši cca 104 mil. Kč. Jejich seznam bude zveřejněn po projednání návrhu v RVKPP.

Dále Dotační výbor doporučil RVKPP, aby byla vedena jednání s Ministerstvem zdravotnictví a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve věci vzájemné koordinace priorit dotačních řízení těchto resortů v příštím dotačním období v oblasti financování projektů substituční léčby a specifické primární prevence.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X