Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

18. 2. 2020 17:19

Dotační řízení pro rok 2013 - přehled

Přehled dotací na projekty protidrogové politiky a patologického hráčství schválených Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2013. 

V roce 2013 proběhla 2 kola schvalování dotací na projekty protidrogové politiky (29. ledna a 18. června 2013) a 1 kolo schvalování dotací na projekty patologického hráčství (schváleno metodou per rollam v období 17.-25. září 2013). Schválené dotace jsou uvedeny v připojených tabulkách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X