Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

27. 12. 2012 15:21

Dotační řízení pro rok 2011 - přehled

Přehled dotací schválených 1. 3. 2011 a 25. 11. 2011.

Celkový objem neinvestičních finančních prostředků pro programy protidrogové politiky, které byly v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011 poskytnuty činil celkem 85.611.300 Kč. V průběhu roku však byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 102.514 Kč.

Dotace byly vyplaceny ve dvou kolech. Návrh dotací ve výši 84.696.000 Kč byly schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 1. března 2011. Dne 25. listopadu 2011 pak RVKPP schválila návrhy ve výši 915.300 Kč na mimořádnou podporu projektů protidrogové politiky, které příspívají k realizaci priorit a aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X