Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

30. 1. 2008 11:48

Dotační řízení pro rok 2008 - přehled

Přehled dotací schválených dne 25. 1. 2008.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání dne 25. 1. 2008 schválila návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2008 (dotace).

Na realizaci jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni byla uvolněna částka v celkové výši 95 300 000,00 Kč. Rada vlády schválila návrh, který jí předložil Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu - výdaje na protidrogovou politiku (Dotační výbor). Navíc, oproti návrhu Dotačního výboru, rozhodla o přiznání dotace projektu č. S-28-08: Ambulantní léčba pacientů s problematikou abúzu návykových látek (žadatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice Středočeského kraje, Nemocnice s poliklinikou Mělník), na základě výjimky z metodiky (není proto uveden v tabulce) ve výši 300 000,00 Kč .

Dotace jsou převáděny na účty realizátorů jednotlivých protidrogových programů postupně - po předložení jimi zpracovaných vyúčtování dotací a finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007 v předepsané formě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X