Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

23. 2. 2006 17:03

Dotační řízení pro rok 2006 - přehled

Přehled dotací schválených dne 14. 2. 2006.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na svém jednání dne 14.2.2006 usnesením č. 3/0206 schválila návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návykovými látkami.

Na realizaci programů protidrogové politiky na místní úrovni budou z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR použity účelově vázané finanční prostředky v celkovém objemu 104 670 000 Kč. Bylo podpořeno 142 projektů. Finanční prostředky ve výši 630 tis. Kč Rada určila k částečné podpoře řešení krizové situace v regionu města Mladá Boleslav (terénní program, kontaktní a poradenské služby) a k částečné podpoře řešení služeb protidrogové prevence ve Zlínském kraji. O konkrétní výši podpory uvedených služeb Rada rozhodne na základě projednání žádosti poskytovatelů služeb Výborem pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku.

Schválené dotace na protidrogovou politiku 2006 pro jednotlivé příjemce - dle usnesení RVKPP ze dne 14.2.2006 - jsou v připojeném souboru (pro čtení je nutno mít instalovaný program Adobe Acrobat Reader 5.0 a vyšší).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty