Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

21. 11. 2006 9:37

Dotační řízení na rok 2007 - aktuální informace o průběhu řízení

Informace pro žadatele o dotace.

V rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky bylo předloženo celkem 195 projektů/žádostí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky v roce 2007. Celkový požadavek na finanční prostředky v roce 2007 činí cca 155 mil. Kč, což převyšuje předpokládané finančních zdroje na spolufinancování projektů protidrogové politiky o 52 mil. Kč. Žádosti v současné době procházejí interním a externím hodnocení.

Dotační výbor RVKPP (Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu - výdaje na protidrogovou politiku), který navrhne výši dotace na jednotlivé projekty, bude zasedat ve dnech 8.-12. ledna 2007. Poté bude návrh předložen ke schválení Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X