Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

31. 8. 2010 18:17

Výzva pro nové zájemce o oponování projektů v rámci dotačního řízení RVKPP

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky rozšiřuje okruh potenciálních externích oponentů projektů podávaných v rámci dotačního řízení RVKPP. Tato výzva se týká nových zájemců.

Každý projekt prochází dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a metodiky pro poskytování dotací RVKPP na rok 2011 externí oponenturou.

Zájmem sekretariátu RVKPP je rozšířit seznam vhodných oponentů, aby měli možnost oponovat i ti, kteří dosud v naší databázi nebyli.

Výhodou jsou zkušenosti s hodnocením projektů, s projektovým managementem, osvědčení certifikátora odborné způsobilosti či inspektora kvality sociálních služeb.

Prosíme, aby zájemci poslali sken podepsaného originálu strukturovaného profesního životopisu včetně kontaktních údajů, a to na e-mailovou adresu: klima.tomas@vlada.cz do 30. 9.2010. Na závěr životopisu uveďte, které typy služeb byste měli zájem oponovat. Seznam typů služeb naleznete v Metodice RVKPP pro rok 2011. Podle množství podaných projektů, typů služeb apod., budou vhodní noví externí oponenti osloveni pracovníkem sekretariátu RVKPP. Neoslovení zájemci budou ponecháni v evidenci pro případnou spolupráci v dalších dotačních řízeních RVKPP.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X