Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

31. 8. 2010 18:07

Konzultační seminář k podávání projektů RVKPP na rok 2011

Sekretariát RVKPP pořádá pro žadatele o dotace RVKPP na rok 2011 konzultační seminář, který se bude konat v úterý 14. září 2010 v zasedací místnosti v přízemí (ICV) v budově sekretariátu RVKPP (Vladislavova 4, Praha).

Seminář je koncipován jako konzultační - systém podávání žádostí do aplikace CADROS se oproti roku předchozímu nezměnil, formuláře žádosti nedoznají výrazných změn a platná Metodika RVKPP je na www stránkách zveřejněna od konce června 2010.

V prvním bloku budou účastníci semináře stručně seznámeni s hlavními změnami při podávání žádostí oproti roku předchozímu. Budou upozorněni na hlavní nedostatky a chyby, které se vyskytly při podávání žádosti RVKPP na rok 2010, a dále bude dán prostor pro dotazy. Tento blok bude trvat od 9:30 – 11:30 hodin.

Druhý blok je koncipován jako prostor pro individuální konzultace, kdy budou účastníci moci konzultovat s pracovníkem sekretariátu RVKPP otázky týkající se podávání žádostí na dotace jednotlivých projektů. Časový rozsah tohoto bloku je od 12:15 – 15:00 hodin.

Zájemci se mohou hlásit e-mailem odeslaným na adresu: klima.tomas@vlada.cz, a to do pátku 10. září 2010. V mailu  prosím uveďte, kterého z bloků se chcete zúčastnit (je možné účastnit se obou bloků), a dále název organizace a jméno a příjmení osoby, která se konzultace-semináře zúčastní.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X