Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

23. 6. 2009 16:36

Dotační výběrové řízení RVKPP na rok 2010

Předběžná informace.

Dotační výběrové řízení na programy protidrogové politiky, vyhlašované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, bude zveřejněno k 30. červnu 2009. Přílohou k vyhlášení bude aktualizovaná Metodika podávání žádostí, priority dotačního řízení na rok 2010 a informace o registraci a podávání žádostí v elektronickém systému CADROS 2010.

Dokumenty a formuláře ke stažení pak budou k dispozici od 20. července 2009.

Stejně jako v minulém roce se předpokládá, že bude uspořádán seminář k metodice pro podávání žádostí (připravuje se na srpen).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X