Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Ukrajinská národnostní menšina

Podle sčítání lidu, domů a bytů 2001 žije v ČR 22 112 osob hlásících se k ukrajinské národnosti. Podle vlastních odhadů menšiny je však počet vyšší, tzv. historickou část tvoří cca  10 000 osob, nová imigrační vlna cca 15 - 20 000 osob (počet zahraničních pracovníků se odhaduje na cca 50 000 osob). Hlavními místy usídlení jsou Praha, Karlovy Vary, Děčín, Brno, Přerov a Ostrava.


Aktivity

Udržování a rozvíjení ukrajinské kultury, ukrajinsko-české vzájemnosti, informování majority o ukrajinské menšině v ČR a Ukrajině, potlačování xenofobních nálad, pomoc při integraci. UIČR, SUČR a SUPU každoročně zajišťují pro ukrajinskou společnost kulturní akce spojené s ukrajinským církevním a kulturním kalendářem. Jedná se především o oslavu Starého a Nového Roku, Velikonoc, Jana Kupala (červen), Mikulášskou oslavu. Z kulturních akcí jsou to především novoroční ukrajinský ples „Malanka“ (UIČR), „Dny Tarase Ševčenka“ (UIČR, SUČR, SUPU), svátek „Nezávislost Ukrajiny“, sváteční setkání a programy (UIČR, SUPU, SUČR), pietní akce k Hladomoru na Ukrajině (SUČR, UIČR). Kromě těchto akcí se každoročně pořádají i akce multikulturní ve spolupráci s ostatními národnostními menšinami na území hl. m. Prahy (festival „Praha – srdce národů“, „Setkání kultur“ - (UIČR). Vydávání časopisu pro Ukrajince - Porohywww.ukrajinci.cz - zajišťuje UIČR.


Organizace menšiny

Ukrajinská iniciativa v ČR (UIČR) - členskou základnu tvoří 900 osob; aktivity iniciativy se zaměřují především na domácí dění, aktuální akce, informace o diaspoře, informace o dětských programech, ukrajinské diaspoře ve světě. Vydává časopis Porohy, kulturně-politický čtvrtletník, který je dostupný ve veřejné distribuční síti, poskytuje příslušníkům ukrajinské menšiny v ČR základní informační zdroj o životě Ukrajinců v ČR, jejich společenských aktivitách a činnosti ukrajinského klubu s knihovnou a fonotékou apod.

Spolek ukrajinských žen (SUČR) - sdružuje 220 osob,

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (SUPU)

Fórum Ukrajinců, o.p.s. (FUČR) - má 130 členů


Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

Ukrajinská menšina je zastoupena v Radě vlády pro národnostní menšiny jedním zástupcem.

Aktivní spolupráce se týká:

  • poskytování dotací na vydávání periodika
  • dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči národnostním občanským sdružením


Nejvýznamnější organizace

Ukrajinská iniciativa v ČR - vydává časopis Porohy

Fórum Ukrajinců, o.p.s.