Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Chorvatská národnostní menšina

K chorvatské národnosti se v ČR podle posledního sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 1 585 osob. Historie usídlení Chorvatů v českých zemích se odvíjí již od konce 16. století, kdy do českých zemích přišli Chorvaté prchající z Balkánu před expanzí Osmánské říše. Viz Richard Jeřábek: Moravští Charváti - dějiny a lidová kultura (Antologie), Brno 1991.


Aktivity

Aktivity příslušníků chorvatské národnostní menšiny v České republice zajišťuje Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, které každoročně pořádá Chorvatský kulturní den. Sdružení, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, zřídilo v obci Jevišovka (v budově bývalé měšťanské školy) stálou muzejní expozice o historii a životě Chorvatů na jižní Moravě.


Spolupráce s Radou vlády

Chorvatská národnostní menšina má v Radě jednoho zástupce. Aktivní spolupráce se týká finanční podpory v rámci dotačních programů Ministerstva kultury. To podpořilo otevření stálé muzejní expozice v Jevišovce a každoročně podporuje konání Chrovatského kulturního dne.

Materiály týkající se menšiny:


Nejvýznamnější organizace

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR - mezi deklarované cíle patří uchování identity (zvyků, krojů), a z toho hlavně chorvatského čakavského nářečí. Ostatní - viz výše.