Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rusínská národnostní menšina - periodika

 

 
   

Podkarpatská Rus - časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, čtvrtletník

Vydavatel: Společnost přátel Podkarpatské Rusi (její rusínská sekce)

Od roku 1991 vychází úsporný a graficky nenáročný zpravodaj o 12 stranách. Periodikum je vydáváno v českém jazyce. Projekt na rok 2003 měl přispět k zajištění stabilizace redakce stálého periodika rusínské národnostní menšiny. Tento záměr se zatím nepodařilo uskutečnit, nicméně časopis vychází díky vlastním finančním zdrojům sdružení.

Vydávání periodika v roce 2003 podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí a Magistrát hl. města Prahy. Schválená dotace v rámci programu podpory vydávání národnostně menšinového periodického tisku resortu kultury byla v závěru roku 2003 vrácena.

Rok 2003

Výše dotace

38 000,- Kč