Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Romská národnostní menšina - periodika a rozhlasová stanice

 
 
    

Amaro gendalos. Naše zrcadlo – Spole-čensko-kulturní měsíčník, měsíčník

Vydavatel: sdružení Dženo

Vyšlo celkem 10 čísel, 2x dvojčíslo, počet stran je 28. Jako společensko-kulturní měsíčník oslovoval nejenom romské čtenáře, ale rovněž i širší veřejnost, zajímající se o romskou problematiku či otázky postavení marginalizovaných skupin obyvatelstva, xenofobie a rasismu v České republice. Časopis byl vydáván v jazyce českém a romském, na konci každého čísla je anglické resumé.

Rok 2003

Výše dotace

1 592 000,- Kč

Celkové náklady

2 212 359,- Kč

Podíl dotace na projektu

72,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

77,93 %

Příjmy z prodeje

31 263,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

15,- Kč

Celkový náklad

28 100 ks (ročně)

Remitenda

350 680,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

10 275,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

1,40 % 

  

Kereka. Magazín nejen pro romské děti – Kruh, měsíčník

Vydavatel: Demokratická aliance Romů v ČR

Počet stran 36+8 stran přílohy, dvojčíslo 44 stran + 8 přílohy. Vychází 7 let. Přináší příspěvky v jazyce českém a romském. Časopis je určen romským dětem, a proto je využíván jako pomůcka ve školách s romskými žáky, proto také jeho vydávání podporuje MŠMT.

Rok 2003

Výše dotace

1 000 000,- Kč

Celkové náklady

1 428 619,- Kč

Podíl dotace na projektu

70,00 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

71,13 %

Příjmy z prodeje

420 000,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x měsíčně

Cena výtisku

12,- Kč (dvojčíslo 18,-)

Celkový náklad

3 500 ks

Remitenda

89 460,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

16 418,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

78,70 % 

 

Romano kurko . Měsíčník romských aktualit a zajímavostí, měsíčník 

Vydavatel: občanské sdružení pro romský národnostní tisk

Sdružení vydávalo od roku 1991 noviny o počtu 8 - 12 stran. V uplynulých letech se ale opakovaně řešily problémy při vyúčtování poskytnuté dotace (podíl režijních nákladů na dotaci, podíl dotace na projektu). Také proto přestal titul v roce 2003 vycházet.


 

Romano hangos. Romský hlas – Čtrnáctideník Romů v České republice, čtrnáctideník

Vydavatel: Společenství Romů na Moravě

Tiskovina vychází ve formě novin od roku 1999, stránkový rozsah 8 stran, články jsou publikovány jak v českém, tak i romském jazyce. Vhodně doplňuje ostatní romská periodika.

Rok 2003

Výše dotace

2 500 000,- Kč

Celkové náklady

3 367 960,- Kč

Podíl dotace na projektu

74,23 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

71,30 %

Příjmy z prodeje

15 564,- Kč

Příjmy z inzerce

17 491,- Kč

Vydání

1xtýdně od 1.3.
1x14 dní
(do 28. 2.)

Cena výtisku

6,- Kč

Celkový náklad

3 600 ks

Remitenda

2 118,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

13 183,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

88,60 % 

Romano voďi – Romská duše, měsíčník

Vydavatel: občanské sdružení Romea

Časopis o počtu stran 28+4 (rozšířené vydání 36+4). Periodikum má poutavou grafickou úpravu, je druhým rokem vydáván na solidní profesionální úrovni. S redakcí aktivně spolupracují mladí romští aktivisté, novináři. Jako nový romský časopis si za krátkou dobu získal oblibu romské i neromské veřejnosti. Přináší články v jazyce českém, částečně v jazyce romském, s anglickým resumé na konci.

Rok 2003

Výše dotace

1 690 000,- Kč

Celkové náklady

1 917 641,- Kč

Podíl dotace na projektu

88,13 %

Podíl režijních nákladů na dotaci

56,91 %

Příjmy z prodeje

18 576,- Kč

Příjmy z inzerce

0,- Kč

Vydání

1x měsíčně
(1 dvojčíslo, 1 trojčíslo)

Cena výtisku

20,- Kč
(předplatné 18,- Kč)

Celkový náklad

1 500 ks

Remitenda

18 000,- Kč

Průměrná měsíční mzda redaktorů

7 161,- Kč

Prodaný náklad podle příjmů

6,88 %


Radio Rota

Provozovatel: sdružení Dženo

První romské internetové rádio, přinášející prvním rokem zprávy ze života romské komunity i ostatní společnosti, reagující na aktuální dění. Kromě toho představuje hitparádu romských skupin. Funguje ve třech jazykových mutacích - české, romské a anglické.


 

Romano Džaniben

Provozovatel:sdružení přátel časopisu Romano džaniben

Sborník vychází od roku 1994 a je jediným odborným periodikem v ČR, který se této činnosti systematicky věnuje. Základním cílem sborníku je přinášet podložené a odborně fundované informace z oblasti romské kultury v nejširším slova smyslu. Kromě odborných článků a statí přináší sborník portréty významných nebo výrazných romských osobností a umělců, romistů či odborníků z příbuzných oborů, otiskuje důležité či zajímavé historické dokumenty a dokumentární či umělecké fotografie. Značný prostor je věnován autentickým textům v různých romských dialektech, pořízených buď přepisem terénních nahrávek, nebo zaslaných do redakce romskými autory či literáty.