Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Obyvatelstvo ČR podle národnosti

Definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 1991

Při uvedených sčítáních lidu nebylo povinné vyplnění kolonky „národnost“ na sčítacím listu, proto lze předpokládat, že mnoho osob svou národnostní identitu nedeklarovalo. Významné je, že údaje v tabulce zachycují přihlášení se k jiné než české národnosti v rozhodnou dobu sčítání, a to jak u občanů ČR, tak cizinců. Tyto osoby se pak promítají též v údajích o obyvatelstvu ČR podle státního občanství.
Údaje o obyvatelstvu ČR podle národnosti, podobně jako jiné demografické informační soubory, slouží pro potřeby národnostně menšinové politiky jen jako orientační ukazatel. Svědčí o tom zjevně poddimenzované údaje o romské národnosti. Avšak na poddimenzované údaje ze sčítání lidu o počtu příslušníků jednotlivých národnostních menšiny poukazují zástupci všech národnostních menšin.

Národnost

2001

1991

INDEX 2001/1991
v %

absolutně

v %

z toho dlouhodobý pobyt

absolutně

v %

absolutně

v %

Obyvatelstvo celkem

10 230 060

100,0

69 654

0,7

10 302 215

100,0

99,3

česká

9 249 777

90,4

1 269

0,0

8 363 768

81,2

110,6

moravská

380 474

3,7

96

0,0

1 362 313

13,2

27,9

slezská

10 878

0,1

1

0,0

44 446

0,4

24,4

slovenská

193 190

1,9

10 967

5,7

314 877

3,1

61,4

polská

51 968

0,5

3 366

6,5

59 383

0,6

80,5

německá

39 106

0,4

1 377

3,5

48 556

0,5

87,5

romská

11 746

0,1

59

0,5

32 903

0,3

35,7

maďarská

14 672

0,1

827

5,6

19 932

0,2

73,6

ukrajinská

22 112

0,2

11 876

53,7

8 220

0,1

269

ruská

12 369

0,1

6 322

51,1

5 062

0,0

244,3

rusínská

1 106

0,0

55

5,0

1 926

0,0

57,4

bulharská

4 363

0,0

1 384

31,7

3 487

0,0

125,1

rumunská

1 238

0,0

333

26,9

1 034

0,0

119,7

řecká

3 219

0,0

319

9,9

3 379

0,0

95,3

vietnamská

17 462

0,2

11 876

68,0

421

0,0

4 147,7

albánská

690

0,0

390

56,5

-

-

-

chorvatská

1 585

0,0

392

24,7

-

-

-

srbská

1 801

0,0

712

39,5

-

-

-

ostatní + dvojí

39 477

0,4

13 136

51,2

9 860

0,1

400,4

nezjištěno

172 827

1,7

5 075

2,9

22 017

0,2

785

Zdroj: Český statistický úřad, Praha 1991, 2001