Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Připravuje se ...... 

Dekáda romské inkluze (2005 - 2015)

 

Dekáda romské inkluze 2005–2015 (dále jen „Dekáda“) je mezinárodní iniciativa osmi států (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora), která probíhá od roku 2005 do roku 2015. Iniciativa vznikla na popud Světové banky a Open Society Institute (nevládní instituce založené filantropem Georgem Sorosem). Dekáda je politickým závazkem zúčastněných států, jež dává jedinečnou možnost řešit situaci romských komunit (jejich chudobu, vyloučení, diskriminaci) v regionálním měřítku. Při naplňování Dekády je podstatné plné využití a zapojení Romů samotných.

Dekáda není žádnou novou institucí, nepřináší žádnou novou byrokracii a není ani novým „měšcem peněz“. Aktivity realizované v rámci Dekády budou financovány ze státních rozpočtů.

Výhodou účasti České republiky v Dekádě je, že se česká vláda zapojila do mezinárodní iniciativy a vyjádřila jasnou politickou deklaraci řešit problematiku postavení romských komunit nejen na národní úrovni, ale i v širším mezinárodním měřítku. Společně s jinými zúčastněnými státy máme v rámci Dekády možnost vytvořit platformu pro lepší využití pomoci z EU vůči romským komunitám. Máme možnost porovnat situaci romských komunit v regionálním měřítku a nezůstaneme na okraji dění. Máme možnost získat a podělit se o informace o postupech a zkušenostech s řešením problematiky postavení romských komunit v jiných státech. Pro Romy je zásadní změnou fakt, že v rámci českého akčního plánu nejsou určeny pouze cíle, kterých chce vláda dosáhnou, ale také jak bude vláda měřit naplňování těchto cílů.


Deklarace zúčastněných států

 • Cíle a priority
 • Národní akční plán
 • Rozhodnutí vlády z 26. ledna 2005 o přistoupení k iniciativě (usnesení č. 136)

Zahájení dekády v České republice

 • Deklarace zúčastněných států
 • Zahájení dekády v České republice
 • Dekáda v ostatních zemích
 • Užitečné odkazy
 • Kontakty
 • Fotogalerie
 • Výbor Dekády v České republice
  •  Činnost výboru
  •  Členové výboru


www.romadecade.org