Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis z prvního zasedání Výboru pro Dekádu romské inkluze pro léta 2005 – 2015


Datum: 24. května 2004


Přítomní členové:

MUDr. Jan Jařab (předseda), David Beňák (tajemník), Hrabaňová Gabriela (o. s. Athinganoi), Petra Zajdová (o. s. Romea), Matěj Šarközi (člen Rady), Mgr. Věra Pelíšková (MMR), PhDr. Petr Kaplan (MPSV – SSZ).


Přítomní hosté:

Mgr. Iveta Němečková (MŠMT), Yveta Kenety, Ondřej Horváth (Partners Czech o. p. s.), Mgr. Czeslaw Walek (ředitel kanceláře Rady)


Omluveni:

Radek Horváth (člen Rady), Vladimír Horváth (člen Rady), Stanislav Huňák, PaedDr. Karel Tomek (MŠMT)


Program jednání:


1. Úvodní informace

Předseda výboru a Gabriela Hrabaňová na úvod informovali o vzniku a záměru projektu Dekády inkluze Romů pro léta 2005 – 2015 (dále jen „Dekáda“) a všech realizovaných aktivitách v rámci Dekády.


Podrobněji referovali Czeslaw Walek, Iveta Němečková a Yveta Kenety o účasti na workshopu k prioritě vzdělávání, který se konal v Budapešti 25. – 27. února 2004.


2. Akční plán Dekády


Předseda výboru představil první návrh akčního plánu dekády.


3. Delegace Romů

Yveta Kenety informovala o skupina cca 10 zástupců romských nevládních neziskových organizací, kteří tvoří Delegaci Romů. Úkolem delegace je spolupracovat s výborem pro Dekádu a podílet se na tvorbě akčního plánu Dekády. Pro usnadnění komunikace je ustanoven v každé zúčastněné zemi facilitátor. Jejich činnost je financována Světovou bankou. Tuto pozici zastává Yveta Kenety.


4. Příprava na workshop na téma zaměstnanosti

Ve dnech 26. – 27. května 2004 se v Budapešti v rámci přípravné fáze Dekády uskuteční seminář na téma zaměstnanosti. Diskutovalo se o možných navrhovaných opatření, která by byla na semináři pro diskutována a poté začleněna do akčního plánu Dekády. Z diskuse vyplynula myšlenka realizace projektu asistentů na úřadech práce. K tomuto záměru zástupce MPSV – SSZ pan Kaplan uvedl, že se nebrání realizaci takového projektu, ale je nutné vyřešit zásadní otázky, a to financování a udržitelnost projektu.


Sepsal: David Beňák, tajemník


Schválil: MUDr. Jan Jařab, předseda