Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny


Využití finančního zůstatku z  programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.


Výběrová komise programu na zasedáních (12.12. 2003 a 19. 1. 2004) rozhodla o rozdělení položky jednotlivým žadatelům viz příloha (výsledná tabulka). Výběrová komise přerozdělila 29 153 tis. Kč. a finanční zůstatek ve výši 847 tis. Kč výběrová komise doporučila Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity převést do programu Terénní sociální práce. Dodatečně jedna nestátní nezisková organizace vrátila dotaci obdrženou v rámci tohoto programu ve výši 1 mln. Kč Rada na svém zasedání ze dne 29. března 2004 doporučila přesunout tyto finanční prostředky do kapitoly VPS – Úřad vlády. Ministerstvo financí ČR ve svém dopise z 21. června 2004 takový postup nedoporučilo. Rada na svém zasedání dne 28. června 2004 doporučila MF přesunout částku 194 410 Kč. do sub-programu Terénní sociální práce. (zůstatek 1 652 590 Kč.)

Kancelář Rady předkládá následující varianty využití finančního zůstatku z programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.


VARIANTA 1:


Finanční zůstatek je možné využít na podporu žádostí obcí v rámci sub-programu Podpory terénní sociální práce. Jednalo by se o ty obce, které nemohly být z důvodu nedostatku finanční prostředků uspokojeny a jejich žádosti na rok 2004 a vyúčtování za rok 2003 jsou v pořádku.

Obce by mohly být finančně podpořeny na období září až prosinec 2004. Což představuje maximální částku 56 000,- Kč.

Tato varianta zřejmě bude asi středně administrativně náročná. Lze také předpokládat, že distribuce finančních prostředků do rozpočtu měst by mohla být poměrně rychlá (do dvou měsíců). Rizikem může být, že obce nebudou ochotny zahájit realizaci programu bez fyzické přítomnosti dotace na jejich účtu (vycházíme z dosavadní praxe). Dále s ohledem na situaci státního rozpočtu a krácení kapitol cca o 7%, zřejmě dojde k tomu že budeme financovat zaměstnání terénních sociálních pracovníků, které již v roce následujícím nebudeme moci finančně podpořit, neboť nedojde k požadovanému navýšení rozpočtu pro tento program.

Dlouhodobým záměrem Rady je aby obce, které byly podpořeny v tomto roce, byly podpořeny i v roce následujícím, pro zachování kontinuity programu.


Navrhované usnesení:

Rada doporučuje Ministerstvu financí ČR převézt finanční prostředků z položky předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do položky podpora projektů integrace romských komunit kapitoly VPS ve výši 1 232 tis. Kč. Dále doporučuje svolání výběrové komise programu Podpora terénní sociální práce v co možná nejkratším termínu. Přičemž výběrová komise projedná pouze ty žádosti, které byly podány pro rok 2004.


VARIANTA 2:


Varianta 2 nerespektuje doporučení výběrové komise a předpokládá využití finančních prostředků ve prospěch nevládních neziskových organizací.


Varianta 2/1

Navýšení podpořených projektů formou námitkového řízení, které je zcela v režii Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato varianta obnáší informování všech organizací, které byly účastny výběrového řízení o možnosti námitkového řízení, ve kterém by uplatnily své vyšší nároky.


Klady varianty

+ zkvalitnění práce NNO


Zápory varianty

- umělé navyšování stávajících nákladů

- rozpor s metodickým pokynem

- v případě nevyužití finančních prostředků žadateli budou prostředky využity v rámci námitkového řízení MPSV

- změna metodického pokynu znamená zdržení v řádech měsíců

- není jistota povolení změny

- nebude zájem o navýšení z důvodů nedostatku vlastního 30% podílu.


Návrhované usnesení:

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR využití finančního zůstatku z programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro navýšení podpořených projektů formou námitkového řízení.


Varianta 2/2

Vyhlášení nového kola programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.


Klady varianty

+ možnost podpory nových programů a projektů NNO

Zápory varianty

- rozpor s metodickým pokynem

- změna metodického pokynu znamená zdržení v řádech měsíců

- není jistota povolení změny

- v případě odbourání a splnění změn do dvou měsíců je nutné počítat s dalšími min. dvěmi měsíci ( 1. měsíc na vyhlášení a 1. měsíc na zpracování projektů). Počítáme-li vyhlášení zahájení změn srpen – září + vyhlášení a zpracování projektů dostaneme se na listopad 2004. + jeden měsíc na převod finančních prostředků.

- organizace nemohou utratit finanční prostředky, které nemají a je tedy více než pravděpodobné, že se finanční prostředky vrátí zpět do státního rozpočtu.


Navrhované usnesení:


Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR využití finančního zůstatku z programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro vyhlášení nového kola programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.Příloha č. 1

NÁZEV ŽADATELE

FINANČNÍ PODPORA

Nopo - nezavislá občanská poradna Olomouc

747000

o.s. Společný život

247000

IQ Roma servis o.s.

1020000

Společně - Jekhetane

891000

Občanská poradna Plzeň

225000

Člověk v Tísni - Společnost při ČT , o.p.s.

5400000

Ulice - agentura terénní sociální práce o.s.

147000

Český západ

351000

Vzájemné soužití

2272000

Drom o.p.s

1205000

o.s. Společenství začít spolu

246000

NADĚJE

270000

sdružení Česká katolická charita - oblastní charita KH

221000

Charita

270000

Romská jednota Vysočina

835000

Vize Romů Rokycany

1061000

Vzdělávací c. pro veřejnou správu O.P.S

303000

Romano Jasnica

360000

Sdružení romských podnikatelů Vysočina

1056000

CÍL Chomutov o.s.

2296000

o.s. Salinger

200000

o.s. Savore

214000

Romské občanské sdružení - Karlovy Vary

1367000

o.s. Rozvoj

525000

Caduceus - sdružení pro podpůrná společenství

967000

Společenství Romů na Moravě

1715000

Darjav

752000

Společenství Romů na Moravě

833000

Středisko křesťanské pomoci v Pardubicích

252000

Liga za lidská práva, prava dětí a mládeže

590000

Komunitní centrum Chánov

1500000

o. s. Dětí a mládeže Začít spolu

395000

S. romských podnikatelů a soukromníků

0

Vzájemná podpora o.s.

420000

Sdružení romského vzdělávání

0

Sdružení romského vzdělávání

0

Romské sdružení Jekhetano

0

o.s. Za lidská práva romských občanů

0

Vzájemná podpora o.s.

0

Demokratická aliance Romů

0


29153000