Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Výsledky sub-programu Podpora terénní sociální práce 2004 

  

   Členové výběrové komise  (ve formátu Acrobat PDF)

   Podpořené žádosti sub-programu Podpora terénní sociální práce 2004 (ve formátu Acrobat PDF)

   Nepodpořené žádosti sub-program Podpory terénních sociálních pracovníků 2004 (ve formátu Acrobat PDF)