Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

  

Výroční zpráva

Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

za rok 2003

vznik:                                                  17. září 1997

způsob:                                               usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č 581

poslední aktualizace statutu:                  28. ledna 2004 – usnesení vlády č. 100

1. Předseda a členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

1.1. Předseda Rady

jméno

Funkce

jmenován vládou

PhDr. Petr Mareš

místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje

usnesení ze dne 7. srpna 2002 č. 768 (jmenován)

1.2. Členové Rady

Instituce / Ad personam

Jméno

Vznik/zánik členství

Funkce v RVZRK

ad personam

kraj-Hlavní město Praha,

Jan Balog

předseda výboru pro dotační politiku

ad personam

Plzeňský kraj

Ludvík Clonka

člen výboru pro dotační politiku

ad personam,

Liberecký kraj,

Anna Cínová

předsedkyně výboru pro spolupráci se samosprávami

ad personam

Karlovarský kraj

Marta

Bandyová-Pompová

Odstoupila dne

24.10.2003

ad personam,

Pardubický kraj

Julius Horváth

ad personam,

Středočeský kraj

Emílie Kurejová

členka výboru pro Radu romské integrace

ad personam,

Jihočeský kraj

Matěj Šarkőzi

místopředseda Rady, člen výboru pro dotační politiku

ad personam,

Královéhradecký kraj

Lenka Kurová

ad personam,

Ústecká kraj

Iveta Millerová

předsedkyně výboru pro metodické vedení romských poradců, asistentů a koordinátorů, členka výboru pro dotační politiku

ad personam,

kraj Vysočina

Ladislav Vašek

člen výboru pro dotační politiku

ad personam,

Jihomoravský kraj

Ing. Karel Holomek

předseda výboru Rady romské integrace

ad personam,

Olomoucký kraj

Kateřina Kováčová

Odstoupila dne

14.7.2003

členka výboru pro metodické vedení romských poradců, asistentů a koordinátorů

ad personam,

Moravskoslezský kraj

Lýdie Poláčková

předsedkyně pracovní skupiny pro oblast tsp,

členka výboru pro metodické vedení romských poradců, asistentů a koordinátorů

ad personam,

Zlínský kraj

PhDr. Petr Tulia

MPSV

Ing. Ludmila Müllerová, náměstkyně ministra

MPSV

Ing. Jan  Kasnar, Csc., vrchní řed. Správy služeb zaměstnanosti

MŠMT

PaedDr. Jaroslav Müllner, náměstek ministra

MV

Mgr. Miloslav  Koudelný, 1. náměstek ministra

MMR

František  Vnouček, náměstek ministra

MK

Ing. Zdeněk  Novák, náměstek ministra 

MS

JUDr. Alois Cihlář, náměstek ministra 

MO

Ing. Jaroslava  Přibylová, náměstkyně ministra

MF

Doc. ing. Jiří Volf CSc., náměstek ministra

MPO

Ing. Václav Petříček CSc., náměstek ministra

MZV

JUDr. Pavel  Vošalík, náměstek ministra

MZd.

MUDr. Rostislav Čevela, 1. náměstek ministra

ZLP

MUDr. Jan Jařab, zmocněnec vlády pro lidská práva (místopředseda Rady)

Místopředseda Rady

2. Zaměstnanci – kancelář Rady, odborné pracoviště

Jméno

Funkce

Odpovědnost

Roman Krištof

(do května 2003)

ředitel kanceláře

- vedení agendy Rady

- příprava návrhů pro vládu

Mgr. Czeslaw Walek

(od srpna 2003)

ředitel kanceláře

- vedení agendy Rady

- příprava návrhů pro vládu

Jana Kramářová

(od 2.1. do 30.6.2003)

sekretářka

- vedení dokumentace Rady

- administrativní zajištění práce kanceláře a Rady

Kateřina Demeterová

(od 1.7.2003)

sekretářka

- vedení dokumentace Rady

- administrativní zajištění práce kanceláře a Rady

David Beňák

odborný pracovník

- program terénní sociální práce

- tajemník výboru pro metodické vedení

- tajemník pracovní skupiny pro oblast terénní sociální práce

Zdeněk Duna

odborný pracovník

- program podpory romských studentů

- tajemník výboru pro dotační politiku

Mgr. Kateřina Jacques

odborný pracovník

- program podpory romských studentů

- tajemníce výboru pro spolupráci se samosprávami

Mgr. Viktor Sekyt

odborný pracovník

- školská a sociální tématika, připomínková řízení 

- tajemník výboru pro Radu romské integrace

Koncem května 2003 odešel po dohodě ředitel kanceláře Rady Roman Krištof a řízením kanceláře byla dočasně pověřena Kateřina Jacques. V květnu 2003 bylo na tuto pozici vypsáno výběrové řízení, ve kterém uspěl Mgr. Czeslaw Walek. Koncem června 2003 odešla sekretářka Jana Kramářová a na její místo nastoupila Kateřina Demeterová.

3. Přehled činnosti Rady

3.1. Zasedání Rady a projednávaná témata

Zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity – hlavní projednávaná témata

datum jednání

projednávané téma

výstup

15. února 2003

návrh aktualizace koncepce romské integrace

doporučeno vládě usnesení,  vládou přijato 12.3.2003 č. 243

návrh rámcového rozdělení položky Předcházení soc. vyloučení

návrh schválen, jmenována výběrová komise 

24. března 2003

doporučení dotačního výboru rámcového rozdělení položky Předcházení soc. vyloučení

doporučení schváleno

29. dubna 2003

(romská část)

projednávání postupu aktualizace koncepce v roce 2004

informace Radě

16. května 2003

problematika romského vzdělávání

podněty pracovníkům MŠMT

rozdělení rezervy z položky Předcházení sociálního vyloučení

pokyn kanceláři Rady

25. června 2003

(romská část)

postup při aktualizaci koncepce

doporučení Radě

vesnička soužití v Ostravě Muglinově

informace pro vládu

25. června 2003

stav žádostí o osvědčení politického vězně

informace Radě

aktualizace Koncepce romské integrace

rozprava Rady

program odstraňování soc. vyloučení

rozprava Rady

pietní úprava míst koncentračních táborů

informace Radě

24. října 2003

stav žádostí o osvědčení politického vězně

informace Radě

seznámení Rady s děním ve Slaném

usnesení Rady, tisková zpráva

projednání návrhu změny Statutu Rady

schváleno

seznámení s děním na Praze 5

informace Radě

16. prosince 2003

problematika romského vzdělávání

informace Radě

mezinárodní aktivity týkající se Romů

informace Radě

rozloučení a poděkování romským členům Rady

Stručné shrnutí činnosti Rady vlády pro záležitosti romské komunity v prvním pololetí  2003

V roce 2003 se Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity sešla celkem osmkrát, romští členové rady se navíc setkali dvakrát, v obou případech nad novelizací koncepce romské integrace. Tato tématika dominovala i prvnímu a třetímu jednání Rady.

Místopředseda vlády a předseda Rady podal v tomto období z podnětu Rady do vlády po zpracování Kanceláří Rady těchto šest informativních materiálů. Pouze první z nich byl přijat usnesením vlády, ze kterého vyplývají

·        Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2002 a návrh upřesnění Koncepce romské integrace (termín 28. únor 2003)

·        Informace o realizaci projektu – dokončení výstavby Vesničky soužití v Ostravě-Muglinově (termín 28.2.2003)

·        Zpráva o průběhu kampaně proti rasismu (termín 31.3.2003)

·        Výroční zpráva o činnosti Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity v roce 2002 a Informace o využití finančních prostředků na Podporu projektů integrace romské komunity v roce 2002 (termín 31.5.2003)

·        Informace o realizaci výstavby Romského komunitního centra v Karviné (termín 30.6.2003)

·        Informace o vývoji jednání a opatřeních slovenské strany pro zamezení migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky a návrh prioritních témat týkající se problematiky migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky pro jednání česko – slovenské komise. (termín k 31. 12. 2003 č. j. 1738/03)

Velká část jednání Rady, jejího Dotačního výboru a ad hoc jmenované Komise se zabývala rozdělováním podpory aktivitám na zabránění sociálního vyloučení v romských komunitách a na nápravu tohoto stavu, pokud již vznikl.

3.2. Činnost pracovních orgánů Rady

V listopadu 2003 předseda Rady zřídil pracovní skupinu pro oblast terénní sociální práce. Potřeba institucionálního zabezpečení a zakotvení programu terénní sociální práce byly hlavními důvody vzniku tohoto pracovního orgánu. Pracovní skupina zanikne 30. června 2004 kdy bude vládě předložen materiál k institucionálnímu zabezpečení programu TSP.

3.2.1. Výbor pro Radu romské integrace

Předseda

ing. Karel Holomek, člen Rady, předseda OS Brno

Tajemník

Mgr. Viktor Sekyt, kancelář Rady

Členové

Jana Hejkrlíková, romská poradkyně Příbram

Robert Bledý, romský student VŠ

ing. Jozef Holek, krajský koordinátor Liberec

Jan Šipoš, terénní pracovník Chomutov

Mgr. Miroslav Zajda, předseda OS Brno

ing. Petr Víšek, MPSV, ředitel Socioklubu

Marta Válková, krajská koordinátorka Pardubice

Emilie Kurejová, romská poradkyně Beroun

 

Výbor pro Radu romské integrace se v roce 2003 sešel jen jednou 29. ledna 2003. Na základě návrhů výboru zpracoval jeho předseda ing. Karel Holomek Návrh aktualizace koncepce integrace Romů s doporučením opatření k řešení dílčích problémů, který rozeslal členům výboru k připomínkám a poté 4. února 2003 předložil zmocněnci vlády pro lidská práva k využití při aktualizaci Koncepce romské integrace. Vzhledem k tomu, že Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity rozhodla, že koncepce bude radikálně revidována za účasti k tomu vytvořených pracovních skupin pro jednotlivá témata, rozhodl se předseda výboru po dobu těchto prací činnost výboru pozastavit a svolat výbor znovu až k hotovému materiálu.

3.2.2 Výbor pro spolupráci se samosprávami

Předseda

Anna Cínová, členka Rady

Místopředseda

Jiří Daniel, krajský koordinátor Brno

Tajemník

Mgr. Martina Vančáková,

Od února Mgr. Kateřina Jacques, kancelář Rady

Členové

Miroslav Grejcar, romský poradce Děčín

Cyril Koky, krajský koordinátor Středočeský kr.

Mgr. Milena Jabůrková, MMR

Mgr. Hana Machová, MMR

Mgr. Věra Pelíšková, MMR

ing. Petr Víšek, MPSV, ředitel Socioklubu

ing. Radka Soukupová, Svaz měst a obcí

Stálý host

Dagmar Plachá, Svaz měst a obcí

Výbor pro spolupráci zasedal dne 12. srpna 2003. Hlavním tématem, kterému se věnoval, byla příprava programu dalšího vzdělávání pro koordinátory romských poradců, romské poradce a terénní sociální pracovníky zaměstnané na obcích.

3.2.3. Výbor pro metodické vedení romských poradců, asistentů a koordinátorů

Předseda

Iveta Millerová, členka Rady

Tajemník

David Beňák, kancelář Rady

Členové

Kateřina Kováčová, DiS., členka Rady

Lýdie Poláčková, členka Rady

Ing. Marie Jandová

Ladislav Suchánek

Výbor se v roce 2003 nesešel.

3.2.4. Výbor pro dotační politiku

Předseda

Jan Balog, člen Rady

Tajemník

Zdeněk Duna, kancelář Rady

Členové

Ladislav Vašek, člen Rady

Iveta Millerová, členka Rady

Matej Šarkőzi, místopředseda Rady

Ludvík Czonka, člen Rady

Výbor se v roce 2003 nesešel.

3.2.5. Pracovní skupina pro oblast terénní sociální práce

Předseda

Bc. Lýdie Poláčková, členka Rady

Tajemník

David Beňák, kancelář Rady

Členové

Mgr. Ivana Nesétová, Mgr. Karla Veselá, Martin Giňa, Josef Horáček, Mgr. Lubomír Pelech, Jan Černý, Mgr. Klára Tomková

Pracovní skupina si na svém zasedání v roce 2003 stanovila harmonogram práce, připomínkovala formulář závěrečné zprávy o činnosti terénních sociálních pracovníků za rok 2003, stanovila si úkoly (zpracování metodiky pro práci s terénními sociálními pracovníky,  navržení systému celoživotního vzdělávání pro terénní sociální pracovníky, problematika inistitucionalizace programu terénní sociální práce realizovaného Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity).

3.2.6. Pracovní skupina pro oblast vnitra a Policie ČR

Předseda

Mgr. Miloslav Koudelný, člen Rady, I. náměstek ministra vnitra

Tajemník

Mgr. Radek Jiránek, MV ČR

Členové

Mgr. Jitka Gjuričová, MV ČR

PhDr. Ivo Hlaváč, MV ČR

Mgr. Nada Očenášková, MV ČR

Mgr. Petr Novák, MV ČR

Vladislav Suchánek, MV ČR

Ing. Marie Brožová, MV ČR

Kpt. Bc. Zdeněk Smola, PP ČR

Roman Slivka, kr. koordinátor, Jihočeský kr.

Božena Fílová, kr. koordinátorka, hl. m. Praha

Ing. Jozef Holek, kr. koordinátor, Liberecký kr.

Bc. František Kotlár, kr. koordinátor, Královehradecký kr.

Mgr. Helena Balabánová, kr. koordinátorka, Moravskoslezský

Bc. Jaroslav Šmíd, Královehradecký kr.

Cyril Koky, kr. koordinátor, Středočeský kr.

Eva Bajgerová, kr. koordinátor, Ústecký kr.

Alena Lusová, kr. koordinátor, Plzeňský kr.

Marta Válková, kr. koordinátor, Pardubický kr.

Jiří Daniel, kr. koordinátor, Jihomoravský kr.

Mgr. Pavel Vaculík, kr. koordinátor, Karlovarský kr.

PhDr. Renáta Köttnerová, kr. koordinátorka, Olomoucký kr.

Mgr. Alena Beranová, kr. koordinátorka, Vysočina

Jiřina Bradová, kr. koordinátorka, Zlínský kr.

Pracovní skupina se v roce 2003 sešla dvakrát, a to 21. května 2003 a 22. září 2003.

Hlavními body jednání v roce 2003 byly:

  • Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám  v České republice (pilotní projekty – asistenti policie pro potírání lichvy v romské komunitě realizovaný ve spolupráci s Krajskou správou PČR v Ostravě a občanským sdružením Vzájemné soužití; projekt styčného důstojníka pro problematiku menšin je zaměřen na potírání projevů rasové nesnášenlivosti, extremismu a xenofobie).

  • Informace o spolupráce s Kanadskou jízdní policií při zkušebním zavádění projektu „CAPRA“ založeného na multilaterálním přístupu k řešení problémů na místní úrovni (realizováno v Jirkově, Karviné a Ústí nad Labem).

·        Koncepce probační a mediační činnosti v rámci boje proti extremismu a obecná informace o Probační a mediační službě v ČR.

·        Nabídka, dostupnost a šíření drog mezi Romy, se zvláštním zaměřením na olašskou komunitu.

3.3. Aktivity vlády a jednotlivých resortů iniciované Radou (viz. Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2003)

3.4. Krátkodobé aktivity – semináře, školení, kampaně, prezentace v médiích

Seminář krajských koordinátorů romské integrace a romských poradců:

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Krajským úřadem ve Zlíně uspořádala ve dnech 15. – 17. října 2003 celorepublikový seminář krajských koordinátorů romské integrace a romských poradců obcí pověřených výkonem státní správy za účasti členů Rady.

Na semináři účastníci vyslechli úvodní přednášky a měli možnost diskutovat s odborníky k těmto tématům:

Spolupráce s veřejným ochráncem práv (Mgr. Zuzana Gáborová, Mgr. Jiří Lifka, kancelář Veřejného ochránce práv ); Koncepce romské integrace a její připravovaná revize (MUDr. Jan Jařab, Mgr. Czeslaw Walek); Možnosti přijímání Romů k Policii ČR (JUDr. Josef Jágr, Střední policejní škola Brno); projekt Podpora Romů při integraci do společnosti (Ondřej Horváth, Tomáš Habart, Partners Czech); K problematice vydávání osvědčení podle zák. 255/1946 Sb. osobám, které se ukrývaly před důsledky romského holocaustu (JUDr. Pavel Liška, MV); Podporované bydlení jako možnost k získání bydlení pro Romy (Mgr. Věra Pelíšková); Lichva v romských komunitách (Mgr. Ivo Hlaváč, MV); Problematika azylantů v České republice, sociální dávky pro cizince (Mgr. Marta Miklušáková, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky); Představení projektu terénní sociální práce v Rokycanech (Ondřej Giňa).

Semináře se zúčastnilo 70 pracovníků veřejné zprávy, byl kladně hodnocen a účastníci projevili zájem o pokračování tradice celorepublikových seminářů s tím, že navrhovali změnu místa konání blíže ke středu republiky.  

Vydávání osvědčení obětem romského holocaustu:

V průběhu roku 2003 kancelář Rady spolupracovala s Ministerstvem obrany na přípravě metodiky pro vydávání osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb. osobám, které se ukrývaly před důsledky romského holocaustu. V návaznosti organizovala seminář určený širokému okruhu zájemců o toto téma. Zástupci Kanceláře a resortu obrany se sešli na řadě setkání, kde společně zlepšovali mechanismus vydávání osvědčení.

V roce 2003 byly zaznamenány následující mediální výstupy k činnosti Rady:

Podpora romských žáků středních škol (18. 3. 2003 Lidové noviny;  13.10.2003 Anopres zpravodajství). Doplňkový program Podpory terénní sociální práce a školení terénních sociálních pracovníků (7. 2. 2003 Mladá fronta Dnes; 10.11.2003 Deník Jablonecka; 11. 11. 2003 Deník Pojizeří; 21. 11. 2003 Právo; 4. 12. 2003 Hospodářské noviny; 3. 9. 2003 Mladá fronta DNES;  31. 5. 2003 Týden v regionech ČT 1;  16. 6. 2003 Lidové noviny). Program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků (26. 5. 2003, 4. 6. 2003, 5. 6. 2003, 29. 7. 2003, 10.12.2003 Rokycanský deník; 24. 6. 2003 Deník Jablonecka; 26. 8. 2003 Plzeňský deník; 4. 9. 2003 Liberecký kraj; 15. 9. 2003 Respekt; 25. 10. 2003 Deník Jablonecka; 27. 10. 2003 Deník Pojizeří) Romská zdravotní asistentka (4. 2. 2003 Moravskoslezský deník) Lichva (25. 3. 2003 Moravskoslezský deník, 26. 6. 2003 Člověk v Tísni; ) Koncepce romské integrace (31.10. 2003 Lidové noviny; 20. 11. 2003 U nás v Evropě ČT 1) Ostatní  (28. 2. 2003 Mladá fronta Dnes; 17. 6. 2003 Večerník ČT 1; 29. 7. 2003 Večerník plus ČT 1; 31. 10. 2003 Český rozhlas 6 - Studio Stop;  

3.5. Naplňování odborné dlouhodobé činnosti kanceláře

Dlouhodobé činnosti kanceláře Rady lze rozdělit do následujících oblastí. První oblast představuje zabezpečení Dekády romské inkluze 2005 – 2015 na národní úrovni a spolupráce na vytvoření Akčního plánu OBSE pro Romy a Sinti. Druhou oblastí je aktivní participace v komisích a výborech příslušných resortů zabývajících se aspekty integrace romských komunit a na jejich práci. Další oblastí je aktivní komunikace se zástupci samospráv a s krajskými koordinátory. Poslední oblastí je proces revize Koncepce romské integrace.

3.5.1. Dekáda romské inkluze 2005 – 2015 a Akční plán OBSE pro Romy a Sinti

Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje se ve dnech 30. června a 1. července 2003 zúčastnil Regionální konference o romské problematice v Budapešti v doprovodu zmocněnce vlády ČR pro lidská práva, zástupců příslušných resortů a zástupců romských komunit. V průběhu této konference se zúčastnění shodli na potřebě zahájení Dekády romské inkluze 2005 - 2015, mezinárodní aktivity, která bude přispívat k zefektivnění a zrychlení integrace romských komunit v participujících státech. Místopředseda  české vlády PhDr. Petr Mareš deklaroval přistoupení české vlády k této iniciativě.

Po této konferenci předseda vlády ČR jmenoval zmocněnce vlády ČR pro lidská práva národním koordinátorem pro Dekádu romské inkluze 2005 - 2015, který se tímto stal i členem řídícího výboru Dekády romské inkluze. V této přípravné fázi mezinárodní iniciativy se řídící výbor sešel po prvé v prosinci 2003. V průběhu zasedání se dohodl systém fungování Dekády na národní a mezinárodní úrovni a priority Dekády na mezinárodní úrovni. Dekáda bude řízená řídícím výborem, ve kterém budou zastoupeni všichni národní koordinátoři participujících států (Slovenská republika, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Česká republika, Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko). V rámci Dekády řídící výbor identifikoval čtyři nejzávažnější priority, na které by se participující státy měly v jejím průběhu soustředit – vzdělání, bydlení, zaměstnanost, zdravotní situace.

Kancelář Rady aktivně spolupracovala s Ministerstvem zahraničních věcí na přípravě Akčního plánu OBSE pro Romy a Sinti. Kromě písemného připomínkování materiálu se pracovníci kanceláře zúčastnili také dvou jednání (ve Vídni a Varšavě), na kterých se tento Akční plán projednával. Akční plán pro Romy a Sinty byl přijat na podzim na zasedání ministrů v Maastricht.

3.5.2. účast v komisích příslušných resortů

Roman Krištof byl členem:

republikového výboru prevence kriminality

Czeslaw Walek je členem:

republikového výboru prevence kriminality

přípravného výboru pro Národní akční plán sociálního začleňování

Viktor Sekyt je členem:

výběrové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program podpory integrace romské komunity

výběrové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program rozvoje kultury a jazyka národnostních menšin

výběrové komise Magistrátu hlavního města Prahy na program podpory kultury národnostních menšin

pracovní skupina MŠMT na zpracování bloku „vzdělávání“ do koncepce romské integrace

 

David Beňák je členem:

výběrové komise Ministerstva práce a sociálních věcí

výběrové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program Podpory romských žáků středních škol

Zdeněk Duna je členem:

pracovní skupiny MV ČR,

výběrové komise MŠMT na program Podpory romských žáků středních škol,

výběrové komise Republikového výboru prevence kriminality a

výběrové komise programu „Partnerství“ MV.

3.5.3. Spolupráce se samosprávami

Kancelář Rady zintenzívnila spolupráci se Svazem měst a obcí a pracovnice Kanceláře Kateřina Jacques získala statut stálého hosta v Sociální komisi SMO.

Kancelář se také významně podílela na realizaci a koordinaci pilotního projektu romských „Asistentů policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách“. Projekt zaštiťovalo sdružení Vzájemné soužití z finančních prostředků poskytnutých Radou vlády pro záležitosti romské komunity. Realizace projektu proběhla při Policii ČR Správě Severomoravského kraje. Zástupci Kanceláře se podíleli na organizačním zajištění práce asistentů policie a společně se zástupci resortu vnitra ji průběžně vyhodnocovali a kontrolovali.

3.5.4. Revize Koncepce romské integrace

Rada se na svém zasedání 25. června 2003 usnesla, že stávající znění Koncepce romské integrace – stěžejního dokumentu vlády v otázce integrace romských komunit –  již plně neodpovídá změněné realitě. Proto se rozhodla zahájit proces dlouhodobé revize tohoto dokumentu. Procesem revize byla pověřena kancelář Rady a koordinátorem celého procesu se stal Cz. Walek. Pro potřeby revize byla Koncepce rozdělená do 10 bloků (sociální politika, bezpečnostní aspekty romské integrace, zdravotní situace, identita a kultura, vzdělávání, zaměstnanost Romů a jejich uplatnění na trhu práce, krajští koordinátoři, bydlení, diskriminace, spolupráce se samosprávami). Každý tento blok bude zpracován týmem expertů ze státní správy, neziskových organizací a akademické sféry. Proces revize bude ukončen v prosinci 2004.

4.      Výstupy

4.1.  Druhy výstupů

výsledky práce Rady a kanceláře lze je rozčlenit do následujících skupiny:

a)      Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2002

b)      Aktualizovaná Koncepce romské integrace

c)      Připomínky k návrhům obecně závazných právních předpisů a k dalším materiálům

d)      Další (informace, aktuality)

V roce 2003 kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity předložila vládě

Druh výstupu

Počet celkem

Vláda

Vzala na vědomí

Schválila usnesením

Odmítla

Zpráva pro vládu

1

1

-

-

Zpráva pro mezinárodní instituce

-

-

-

-

Informace pro vládu

2

2

-

-

Návrh nelegislativních opatření

3

3

-

Návrh legislativních změn

-

-

-

-

Připomínky k návrhu obecně závazných právních předpisů

2

-

-

-

jiné – Připomínky k jiným materiálům ústředních orgánů státní správy

5

-

-

-

4. 2. Zprávy o vývoji dané problematiky

Na svém šestém zasedání Rada projednávala zprávy o situaci ve Slaném a Praze 5 v souvislosti s vystěhováváním Romů z obecních bytů v těchto lokalitách. Rada přijala k těmto zprávám usnesení odsuzující takové jednání samospráv.

5. Rozdělení dotací

Vláda České republiky svým usnesením č. 243 ze dne 12. března 2003 schválila materiál „Informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2002 a návrh druhé aktualizované Koncepce romské integrace. V usnesení je uložen úkol 5 a) pro ministra financí:

průběžně uvolňovat na základě usnesení Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity dotace krajům a obcím z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 2003“

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity na základě doporučení Dotačního výboru Rady vlády pro záležitosti romské komunity (dále jen Rada), Rada, na svém zasedání dne 24. března 2003, schválila, dotace krajům a obcím a následně jednotlivým nevládním neziskovým organizacím z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků Viz. tabulka:

Nopo - nezavislá občanská poradna Olomouc

747000

o.s. Společný život

247000

IQ Roma servis o.s.

1020000

Společně – Jekhetane

891000

Občanská poradna Plzeň

225000

Člověk v Tísni - Společnost při ČT , o.p.s.

5400000

Ulice - agentura terénní sociální práce o.s.

147000

Český západ

351000

Vzájemné soužití

2272000

Drom o.p.s

1205000

o.s. Společenství začít spolu

246000

NADĚJE

270000

sdružení Česká katolická charita - oblastní charita KH

221000

Charita

270000

Romská jednota Vysočina

835000

Vize Romů Rokycany

1061000

Vzdělávací c. pro veřejnou správu O.P.S

303000

Romano Jasnila

360000

Sdružení romských podnikatelů Vysočina

1056000

CÍL Chomutov o.s.

2296000

o.s. Salinger

200000

o.s. Savore

214000

Romské občanské sdružení - Karlovy Vary

1367000

o.s. Rozvoj

525000

Caduceus - sdružení pro podpůrná společenství

967000

Společenství Romů na Moravě

1715000

Darja

752000

Společenství Romů na Moravě

833000

Středisko křesťanské pomoci v Pardubicích

252000

Liga za lidská práva, prava dětí a mládeže

590000

Komunitní centrum Chánov

1500000

o. s. Dětí a mládeže Začít spolu

395000

Vzájemná podpora o.s.

420000

29153000

Využití finančních prostředků doplňkového programu Podpora terénní sociální práce

Do programu v roce 2003 bylo zařazeno 59 obcí (podrobněji viz tab. 1), které měly zaměstnat 90 terénních sociálních pracovníků (což je oproti minulému roku nárůst o 18 osob), kteří pracovali v 81 lokalitách. Na konci roku 2003 však bylo zaměstnáno pouze 88 terénních sociálních pracovníků, což vyplynulo z vyhodnocení závěrečných zpráv. Celkem bylo rozděleno  obcím 9 792 391,- Kč.

6. Zahraničí

6.1. Členství v mezinárodních institucích

Roman Krištof

- Expertní skupina pro Romy/Cikány Rady Evropy (MG-S-ROM), člen za Českou republiku (do srpna 2003)

ing. Karel Holomek, člen Rady

- Mezinárodní správní rada European Roma Rights Center v Budapešti od r. 2002

- Helsinské občanské shromáždění - Romská sekce od r. 1996 dosud

- Česká komise UNESCO

6.2. Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi

Ve dnech 7 – 11. října 2003 se pracovníci kanceláře Rady (Cz. Walek a V. Sekyt) zúčastnili pravidelného Implementačního jednání OBSE ve Varšavě. Toto jednání se konalo od 6 – 17. října 2003, dne 8. října byla na programu romská problematika dne 9. října právo na spravedlivý proces a dne 10. října byly na programu otázky migrace, bezdomovců a vysídlených osob. Česká republika byla na tomto fóru opakovaně zmiňována v souvislosti se sterilizací romských žen před rokem 1989. Předmětem kritiky bylo vzdělávání Romů a rozhodování soudů v případě rasově motivovaných trestných činů. V průběhu semináře se také projednávaly zásadní i konkrétní teze Akčního plánu pro Romy a Sinty připravovaného OBSE. V průběhu konference došlo z  iniciativy kanceláře k setkání s představiteli kontaktního místa pro Romy a Sinti na němž se dohodly organizační, logistické a programové detaily semináře k Integraci romských komunit na lokální úrovni, který bude společně pořádán v Praze v březnu 2004.

Dne 23. června 2003 se K. Jacques zúčastnila zasedání Výboru přidružení EU-ČR v Bruselu. Šlo o poslední zasedání tohoto výboru před vstupem ČR do EU. V kapitole Lidská práva a ochrana menšin bylo projednáno postavení romské komunity v ČR.

Ve dnech 4.-5. září 2003 se pracovník kanceláře D. Beňák zúčastnil Konference  OBSE o rasismu, xenofobii a intoleranci. Na konferenci byla projednávána čtyři témata – legislativní a institucionální mechanismy boje proti diskriminaci, role vlády a občanské společnosti při podpoře tolerance, vzdělávání a role médií při podporování a potlačování předsudků. Konference se zúčastnilo více než 400 zástupců z různých zemí a nevládních organizací.

Ve dnech 1. – 3. října 2003 se pracovníci kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Cz. Walek, Z. Duna, D. Beňák zúčastnili setkání terénních sociálních pracovníků ze Slovenska a České republiky – Přesahy 2003, které bylo pořádané Asociáciou sociálnej terénnej práce ve spolupráci s Úřadem zmocněnkyně vlády SR pro záležitosti romské komunity.

Ve dnech 27 – 30. listopadu 2003 se Cz. Walek zúčastnil mezinárodní konference Zdravotní prevence v romské komunitě: přístup k drogové závislosti („Health Promotion and the Roma Community: an Approach to Drug Dependencies“), pořádanou Španělskou organizací FSGG. Konference se zúčastnily delegace z Rumunska, Slovenska, České republiky, Španělska, Bulharska, Maďarska a Evropské unie. Cílem setkání byla výměna zkušeností a informací při podpoře preventivního přístupu k zdravotní péči zejména pokud jde o drogovou závislost. V první části konference byl prezentován politický a právní rámec pro práci s drogově závislými ve zúčastněných státech. V druhé části se jednalo o neziskových organizacích a jejich práci s drogově závislými Romy. Jednání se také soustředilo na konkrétní případové studie preventivní politiky španělských, rumunských a bulharských organizací a samospráv. Průběh jednání ukázal, že obecně nejuznávanější formou, jak preventivně předcházet zdravotním potížím v romských komunitách, jsou zdravotní asistenti. Například v Rumunsku a Španělsku tento systém již funguje a přináší kladné výsledky. Možnost uplatnění takového systému i v ČR byla již pilotně přezkoumaní v Ostravě.

Ve dnech  30. listopadu  - 7. prosince 2003 se pracovníci kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity D. Beňák a Z. Duna zúčastnili zahraniční pracovní cesty ve Španělsku - Madrid, Pamplona, Granada financované nadací Carolina. Cílem této cesty bylo seznámení s druhy sociálních a školských zařízení, které poskytují sociální služby Romům. V průběhu cesty pracovníci navštívili komunitní centra, radnice a nevládní neziskové organizace, které poskytovali Romům služby v oblasti sociálně právního poradenství, zprostředkování zaměstnání, rekvalifikací, vzdělávání.

Ve dnech 10. – 13. prosince 2003 se Cz. Walek zúčastnil zasedání řídícího výboru pro Dekádu romské inkluze 2005 – 2015 (informace viz. činnost Rady.)

7. Výdaje

Mzdy a platy zaměstnanců

1 717 966,- Kč

Povinné pojistné

601 290,- Kč

Výdaje za tuzemské služební cesty

33 849,- Kč

Výdaje za zahraniční služební cesty

142 093,- Kč

Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům kanceláře)

Cestovné členů, případně expertů

10 256,- Kč

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem

z toho

OON – DPP

12 000,- Kč

OON – DP Č (včetně povinného pojistného

Fakturované (včetně překladů)

Telefony

34 774,50,- Kč

Pohoštění celkem

[1]

z toho

limit pro sekretariát

mimo limit sekretariátu

Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)

Účelově přidělené prostředky

Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2003

z toho částečný úvazek

celkem

6

0

Tř. 7-9

1

0

Tř. 10

0

0

Tř. 11

0

0

Tř. 12

2

0

jiná tř.

3

0[1] protože kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity není samostatným organizačním útvarem nelze tuto položku specifikovat.