Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

POZVÁNKA na tiskovou konferenci k zahájení Dekády romské inkluze 2005–2015 v České republice
Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Vás zve na tiskovou konferenci u příležitosti zahájení mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze 2005–2015 v České republice za účasti předsedy vlády Ing. Jiřího Paroubka, místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce, náměstka místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Mgr. Ivo Hartmanna, MBA, a zástupců Romů.
V rámci zahájení Dekády se kromě tiskové konference bude konat zasedání zástupců všech 9 vlád účastnících se Dekády a dvoudenní mezinárodní konference „Jekhetane, společně do Dekády romské inkluze“ se zástupci romských komunit, odborníky a zástupci občanské veřejnosti. Nedílnou součástí zahájení Dekády v České republice je také kulturní program v rámci Světového romského festivalu Khamoro (www.khamoro.cz).
Dekáda romské inkluze 2005–2015 (dále jen „Dekáda“) je mezinárodní iniciativa devíti vlád, která probíhá v letech 2005 až 2015. Dekáda je politickým závazkem zúčastněných států, jež dává jedinečnou možnost řešit situaci romských komunit (jejich chudobu, vyloučení, diskriminaci) v regionálním měřítku. Základním cílem Dekády je podstatné zlepšení životní situace Romů, a to především v oblasti vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti. Účastnické státy se zavazují k vytvoření a uplatňování politik a programů přispívajících ke zmenšení chudoby a sociálního vyloučení Romů. Česká vláda rozhodla o přistoupení k Dekádě svým usnesením č. 136 ze dne 26. ledna 2005.
Praha, 24. květen 2005