Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Tisková konference k slavnostnímu zahájení Dekády romské inkluze (2005-2015) v České republice
Dne 25. května 2005 proběhla tisková konference, jíž se zúčastnilo 18 zástupců domácích i zahraničních sdělovacích prostředků (ČT, Mladá fronta, česká redakce BBC a další). V průběhu tiskové konference přednesli své příspěvky místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec a náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Mgr. Ivo Hartmann, MBA. Přítomné novináře seznámili se základními cíly programu v České republice.