Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Slavnostní zahájení 25 až 27. května 2005

Ve dnech 25 až 27. května 2005 proběhlo slavnostní zahájení Dekády romské inkluze v ČR pod záštitou národního koordinátora Dekády, náměstka místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Mgr. Ivo Hartmanna, MBA. Součástí zahájení byla tisková konference, recepce místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce a dvoudenní mezinárodní konference, jíž se zúčastnila řada významných domácích i zahraničních hostů.