Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Předběžná sestava řešitelského týmu Rómové na trhu práce

 

 

·        prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Brno)

·        PhDr. Jaroslava Kotíková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha)

·        Mgr. Imrich Vašečka (FSS MU Brno)

·        PhDr. Andrea Baršová (Úřad vlády České republiky)

·        Jan Černý (Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., ředitel terénních programů)

·        RNDr. Jan Mrázek (ředitel UP ve Vsetíně)

·        Mgr. Jan Rychlík (ředitel UP Semily)

·        Mgr. Ivana Šimíková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Brno)