Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Sestava řešitelského týmu pro blok „Bezpečnostní aspekty romské integrace“

 

 

PhDr. Ivo Hlaváč                              odbor bezpečnostní politiky MV ČR

Mgr. Kateřina Pospíšilová              odbor bezpečnostní politiky MV ČR

Mgr. Nada Očenášková                  odbor vzdělávání a správy policejního školství MV ČR

Mgr. Radek Jiránek                         odbor prevence kriminality MV ČR

PhDr. Tomáš Urubek                      odbor azylové a migrační politiky MV ČR

PhDr. Zdena Chaloupková             odbor azylové a migrační politiky MV ČR

Vladislav Suchánek                         odbor pro místní správu  MV ČR

JUDr. Milan Ďurica                          odbor pro místní správu  MV ČR

Marek Veselý                                   Otevřená společnost,o. p. s.

           

mjr. Mgr. Václav Šaroch                  PČR správa Severomoravského kraje

npor. Bc. Patrik Frk                         PČR správa Středočeského kraje

kpt. Mgr. Vlastimil Macháček         odbor obecné kriminality ÚSKPV PPČR

kpt. Mgr. Jiří Kronych                       PČR správa Západočeského kraje