Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Logo1

ROMA EDEM je mezinárodní projekt administrovaný Fundación Secretariado Gitano (Španělsko). Začal v roce 2005 a jeho aktivity jsou plánovány do konce roku 2006. Projektu se účastní Česko, Irsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity se stala jedním z partnerů projektu, proto budou aktivity projektu realizovány i na území České republiky.

CÍLE
Zvýšení zapojení a účasti regionálních a místních institucí s klíčovými kompetencemi pro implementaci antidiskriminační politiky.
Propagace antidiskriminačního přístupu ve veřejných službách a podpora systémových změn zlepšujících přístup Romů ke vzdělání a zaměstnání.
Propagace objektivních a nestereotypyzujících informací týkajících se romské kultury a stavu, ve kterém se romské komunity nacházejí.
Propagace specifických tréninků pro investory.

AKTIVITY
Realizace dvou seminářů v každé zúčastněné zemi týkající se rovných příležitostí ve vzdělávání a při pracovním uplatnění. (2005)
Vypracování a diseminace zprávy shrnující závěry a usnesení mezinárodního semináře po 1.roce projektu. (2006)
Zpracování a diseminace brožur obsahujícího informace o podpoře rovných příležitostí a jejích zdrojích. (2006)
Realizace dvou seminářů v každé zúčastněné zemi týkající se rovných příležitostí ve vzdělávání a při pracovním uplatnění. (2006)

PARTNEŘI
Fundación Secretariado Gitano (Španělsko)
Komisariát pro imigraci a etnické menšiny (Portugalsko)
Komise pro rovnost (Severní Irsko)
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity (Česká republika)
Parlamentní komise pro práva národnostních a etnických menšin (Maďarsko)
Národní rada proti diskriminaci (Rumunsko)
Romani CRISS (Rumunsko)
Aktivity projektu jsou na území ČR koordinovány organizací Step by Step Česká republika
V rámci I. fáze projektu byl realizovány tyto aktivity:
seminář Rovné příležitost.
1.blok se konal 25.-27.5.05 v Pardubicích.
2.blok se konal 14.-16.11.05 v Pardubicích,
Odkaz na fotogalrii na stránkách Step by Step ČR, o.s.

Mezinárodního semináře, který se konal 24.-25.11.05 v Madridu, se zúčastnila 9ti členná skupina z ČR.
Zápis z konference