Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis ze 6. zasedání pracovní skupiny k otázce terénní sociální práceDatum: 15. listopadu 2004


Přítomni: Bc. Lýdia Poláčková – předsedkyně (členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Mgr. Ivana Nesétová – členka (Magistrát města Ostrava), Mgr. Karla Veselá – členka (zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy, střední pedagogické školy a obchodní akademie v Mostě), Mgr. Klára Tomková (Ministerstvo práce a sociálních věcí), David Beňák, DiS. – tajemník (pracovník Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity).


Hosté: Ing. Josef Holek – koordinátor romských poradců krajský úřad Libereckého kraje


Nepřítomní členové: Martin Giňa – člen (IQ Roma servis Brno), Jan Černý (Člověk v tísni o. p. s.), Mgr. Lubomír Pelech – člen (Magistrát města Brna).


Program jednání:


  1. Projednání připomínek k formuláři pro vyhodnocení terénní sociální práce v roce 2004.

Připomínky členů pracovník skupiny byly zapracovány. Pracovní skupina doporučuje tento formulář ke schválení.


  1. Vytvoření přehledu možností vzdělávání v oblasti sociální práce pro terénní sociální pracovníky na středních odborných, vyšších odborných a vysokých škol.

Pracovní skupina se shodla, že upustí od vytvoření tohoto seznamu, neboť příslušné informace jsou plně dostupné na internetových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz).


Problematika zvyšování si kvalifikace (vzdělávání) pracovníků v sociálních službách je však natolik aktuální, že pracovní skupina doporučuje, aby byl zaslán dopis koordinátorům romských poradců s informací o záměrech Ministerstva práce a sociálních věcí v této oblasti.


  1. Různé


V bodě různé bylo projednáváno:


  1. vyhlášení programu Podpora terénní sociální práce 2005

Pracovní skupina došla k závěru, že by měl být obcím čerpající dotaci v roce 2004 zaslán dopis s informací o aktuální situaci se žádostí, aby pokud to bylo jen trochu možné terénního sociálního pracovníka zaměstnaly ze svých zdrojů.


  1. metodické vedení terénních sociálních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených romských komunitách

Zazněl v diskusi návrh, že by metodické vedení mohly provádět vedoucí odborů sociálních věcí krajských úřadů popř. pověřený zaměstnanec. Tomuto metodikovi by pak byla poskytována podpora z příslušného ústředního orgánu státní správy. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud projednána tzv. agentura, pracovní skupina se shodla na tom, že se tímto problémem bude zabývat na dalších zasedáních s přihlédnutím k výsledku projednání tzv. agentury.Další zasedání bude svoláno v měsíci lednu.Zapsal: David Beňák, tajemník pracovní skupiny


Schválila: Bc. Lýdia Poláčková, předsedkyně pracovní skupiny