Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Zápis z 3. zasedání pracovní skupiny k otázce terénní sociální práce

 

 

Datum: 4. března 2004

 

Přítomni: Bc. Lýdia Poláčková – předsedkyně (členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Mgr. Ivana Nesétová – členka (Magistrát města Ostrava), Mgr. Karla Veselá – členka (zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy, střední pedagogické školy a obchodní akademie v Mostě), Mgr. Klára Tomková (Ministerstvo práce a sociálních věcí), David Beňák, DiS. – tajemník (pracovník Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Mgr. Lubomír Pelech – člen (Magistrát města Brna).

 

Hosté: Michal Kročil (Sdružení Romů na Moravě)

 

Omluveni: Martin Giňa – člen (IQ Roma servis Brno), Josef Horáček – člen (starosta města Bílina), Miroslav Luczka (MCSSP Praha).

 

 

Program jednání:

 

Vytvoření finálního textu Metodika vedení a koordinace terénních sociálních pracovníků pracujících primárně v romských sociálně vyloučených komunitách (dále jen „metodika“).

 

 

Návrh programu za další zasedání (předběžně je datum stanoveno na 21. dubna 2004):

 

  1. Vypořádání připomínek k metodice (podklady připraví David Beňák).
  2. Diskuse k uchopení programu terénní sociální práce (podklady připraví David Beňák).
  3. Diskuse k problematice celoživotního vzdělávání terénních sociálních pracovníků (podklady připraví Mgr. Karla Veselá).

 

 

Sepsal:  David Beňák, tajemník

 

 

Schválila: Bc. Lýdia Poláčková, předsedkyně