Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis ze 2. zasedání pracovní skupiny k otázce terénní sociální práce

 

Datum: 30. ledna 2004

 

Přítomni: Bc. Lýdia Poláčková – předsedkyně (členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Mgr. Ivana Nesétová – členka (Magistrát města Ostrava), Mgr. Karla Veselá – členka (zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy, střední pedagogické školy a obchodní akademie v Mostě), Mgr. Klára Tomková (Ministerstvo práce a sociálních věcí), David Beňák, DiS. – tajemník (pracovník Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Miroslav Luczka (MCSSP Praha), Michal Kojan (Člověk v Tísni o. p.s.), Martin Giňa – člen (IQ Roma servis Brno), Josef Horáček – člen (starosta města Bílina).

 

Omluveni: Mgr. Lubomír Pelech – člen (Magistrát města Brna).

 

 

Program jednání:

 

  1. Zpracování připomínek k materiálu: Metodika vedení a koordinace terénních sociálních pracovníků pracujících primárně v romských sociálně vyloučených komunitách (dále jen „metodika“).
  2. Stanovení termínu dalšího zasedání.

 

 

Návrh programu na další zasedání

 

Zpracovávání připomínek k metodice.

 

Stanovení úkolů:

 

  • Spolu se zápise zaslat strukturu vzdělávání TSP.
  • Zjištění termínu nejbližšího zasedání náměstků hejtmanů mající na starost sociální oblast (Miroslav Luczka).
  • Do 17. 2. zaslat elektronicky návrh metodiky (členové skupiny).
  • Do 20. 2. zpracovat návrhy metodiky a opět rozeslat (tajemník).
  • Připravit zasedání skupiny na 4. 3. (tajemník).
  • Přizvat na další zasedání  TSP z obce (tajemník).

 

 

Sepsal:  David Beňák, tajemník

 

 

Schválila: Bc. Lýdia Poláčková, předsedkyně